Tylko w ciągu ostatniego tygodnia policjanci wręczyli niemal 500 mandatów za brak maseczki, 187 osób zostało pouczonych, a wobec 26 osób skierowano wniosek do sądu o ukaranie.

Natomiast za niestosowanie się do zachowania dystansu policjanci wystawili 56 mandatów i pouczyli 26 osób.