Chcą między innymi przebudowy instalacji podziemnych i zmian szerokości drogi tak, aby oszczędzić jak najwięcej drzew. Mieszkańcy liczą, że w następnym tygodniu uda się zorganizować spotkanie z władzami, na którym będą mogli przestawić konkretne propozycje.