Uroczystości pogrzebowe Adama Zagajewskiego zostały podzielone na dwie części. W sobotę, 9 października w kościele św. Katarzyny odbył się wieczór poezji nawiązujący do słynnych wieczornic poetyckich organizowanych na cześć wielkich poetów. W ten sposób Kraków żegnał m.in. Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską czy Stanisława Barańczaka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20.00, jego równoczesna transmisja odbędzie się na miejskiej platformie VOD PLAY KRAKÓW. Dodatkowo w ramach Nocy Poezji, organizowanej 9 października, hołd Adamowi Zagajewskiemu będą składać przedstawiciele środowiska literackiego i teatralnego.

W niedzielę, 10 października odbędzie się uroczyste przeniesienie prochów śp. Adama Zagajewskiego z miejsca tymczasowego pochówku w bazylice św. Floriana na miejsce wiecznego spoczynku w Panteonie Narodowym w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej.

W godz. 13.30-14.30 w bazylice św. Floriana zostanie wystawiona urna z prochami poety. O godz. 14.30 z bazyliki do Panteonu Narodowego wyruszy kondukt żałobny. W kondukcie urnie towarzyszyć będą rodzina i najbliżsi Poety.

O godz. 15.00 w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła rozpocznie się uroczysta msza żałobna koncelebrowana przez ks. prof. Alfreda Wierzbickiego.
Po nabożeństwie nastąpi złożenie urny z prochami do sarkofagu w Panteonie Narodowym. Ze względu na obostrzenia pandemiczne wejście do kościoła jest zarezerwowane wyłącznie dla ograniczonej liczby osób posiadających stosowne zaproszenia. Przed kościołem ustawiony zostanie telebim umożliwiający udział w liturgii osobom, które zechcą uczestniczyć w ten sposób w ostatniej drodze Poety. Oprawę muzyczną uroczystości zapewni chór Capella Cracoviensis. W repertuarze między innymi Requiem (Officium Defunctorum) Tomása Luisa de Victoria. Transmisję będzie można zobaczyć na kanale YouTube Kraków Miasto Literatury.

Adam Zagajewski kochał koty. Cierpiał, widząc koty bezdomne, chore i starał się pomagać. Dlatego osoby, które planowały pożegnać Adama Zagajewskiego kwiatami w imieniu Mai Zagajewskiej, małżonki Poety, prosimy, by przekazały przeznaczone na ten cel środki w formie datków na rzecz Krakowskiej Fundacji Pomocy Zwierzętom STAWIAMY NA ŁAPY (KRS: 0000491968).

W trakcie niedzielnych uroczystości wolontariusze z puszkami oznaczonymi logo Fundacji będą kwestować zarówno przed kościołem św. Floriana, jak też kościołem św. Apostołów Piotra i Pawła.
Adam Zagajewski urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Dzieciństwo spędził na Śląsku w Gliwicach, zaś lata uniwersyteckie w Krakowie, gdzie ukończył psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Związany z poetyckim ruchem Nowej Fali, był współautorem, wraz z Julianem Kornhauserem, głośnej książki, swoistego manifestu pokolenia Nowej Fali – „Świat nie przedstawiony” (1974). Członek grupy poetyckiej „Teraz”, zyskał sławę czołowego poety swego pokolenia (Pokolenia ‘68). W roku 1972 ukazał się jego pierwszy zbiór poetycki „Komunikat”, a w roku 1975 „Sklepy mięsne”.

W roku 1982 wyjechał do Francji i zamieszkał w Paryżu, gdzie był współzałożycielem i członkiem redakcji „Zeszytów Literackich”.  Opublikował tam m.in. zbiory wierszy: „List. Oda do wielości” (1983), „Płótno” (1990) oraz „Solidarność i samotność” (1986). Pracował także jako visiting professor na Uniwersytecie w Houston (USA). W roku 2002 wrócił do Krakowa i osiedlił się tu na stałe. Kolejne tomiki: „Ziemia ognista” (1994), „Trzej aniołowie” (1998), „Pragnienie” (1999), „Anteny” (2005) ukazały się w kraju, większość wydano w Krakowie. Nie zabrakło w nich tematyki krakowskiej, a zbiór „Powrót” (2003) poświęcony został temu miastu, zarówno w warstwie wspomnieniowej, jak współczesnej.

Adam Zagajewski zdobył uznanie na całym świecie. Od lat jego nazwisko było typowane do literackiej Nagrody Nobla. Został przetłumaczony na niemal wszystkie najważniejsze języki świata, w tym m.in. na: angielski, niemiecki, hebrajski, hiszpański, norweski, serbsko-chorwacki, słowacki, słoweński, szwedzki. Jego międzynarodową sławę ugruntował przedruk wiersza „Spróbuj opiewać okaleczony świat” w „New York Review of Books” po ataku terrorystycznym 11 września.

Zmarł 21 marca 2021 roku, w Międzynarodowym Dniu Poezji.