Dzięki wsparciu Miasta Krakowa i Krakowskiego Klubu Fotograficznego fundacja ogłosiła konkurs dostępny dla mieszkańców Krakowa, którzy osiągnęli 60 rok życia. Konkurs ten realizowany jest w 3 kategoriach: (1) architektura i infrastruktura, (2) wydarzenia, (3) ludzie. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia. Termin nadsyłania zdjęć na konkurs upływa 31 października 2021 r. Wszystkie szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu i tryb zgłaszania prac można znaleźć na stronie internetowej www.fundacjamis.org.pl/fotokonkurs lub telefonując pod nr 534 999 716 lub 12 200 29 26.