Magistrat gwarantuje, że pieniądze zostaną przeznaczone nie tylko na lepszą aklimatyzację dzieci w nowym środowisku, ale także wsparcie psychologiczne w leczeniu traumy wojennej z jaką zmaga się wiele z nich.

Według przedstawicieli magistratu do tej pory w miejskich systemach pomocy zarejestrowano ponad 7 tysięcy ukraińskich dzieci, które po 24 lutego przybyły do Krakowa. Szacuje się jednak, że poza systemem jest ich jeszcze co najmniej dwa razy więcej.

Jak mówi Philippe Cori - zastępca dyrektora regionalnego UNICEF na Europę Środkową i Azję - potrzeby są ogromne. Dlatego też organizacja humanitarna działająca od 1946 roku na rzecz dzieci postanowiła wesprzeć finansowo wysiłki, które do tej pory podejmowało miasto. Jak mówi zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig - działania, które będą współfinansowane przez UNICEF zostały podzielone na 3 kluczowe obszary.


"Należy im stworzyć różne formy opieki. Kolejny obszar to jest wsparcie psychologiczne. To są często dzieci po różnych traumach, często pogłębiających się. Ponad to szereg działań w 28 placówkach pomocy społecznej, zaopiekowanie się dziećmi, które znalazły się bez rodziców i wymagają całościowego systematycznego wsparcia" - mówi Kulig.


Pieniądze zostaną przeznaczone także na leczenie i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, a także na ich integrację z lokalną społecznością. Jak mówi Witold Kramarz - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - to między innymi wspólne zajęcia i wydarzenia organizowane przez miejskie jednostki.


"Mówimy tutaj na przykład o działalności placówek wsparcia dziennego. Chcemy ażeby dzieci uchodźców mogły funkcjonować wspólnie ze swoimi rówieśnikami w placówkach wsparcia dziennego, gdzie otrzymają pomoc w nauce, działania integracyjne związane z nauką języka polskiego, ale dostaną też pomoc specjalistów, po to, żeby mogły sobie skuteczniej, być może mniej boleśnie, poradzić z traumą, której doświadczyły" - wyjaśnia Kramarz.


Integracja miałaby dotyczyć również społeczności sąsiedzkich w poszczególnych dzielnicach i na osiedlach. Ponad 40 milionów zostanie przeznaczonych z kolei na edukację i zorganizowanie opieki dla najmłodszych uchodźców w czasie nadchodzących wakacji.


"Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, organizowanie pomocy psychologicznej, dyżurów tych punktów informacyjnych, wyposażenia wyprawek szkolnych, ale również organizacji czasu w trakcie wakacji. Wspólnie z instytucjami kultury rozmawiamy o tym, już mamy kosztorysy, projekty, programy" - mówi Anna Korfel-Jasińska - zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji.


Z tych pieniędzy miasto dokupi także wyposażenie w postaci ławek, krzeseł i tablic do szkół. Fundusze pomogą również w dalszych szkoleniach i nauce języka polskiego dla 400 ukraińskich nauczycielek, które zgłosiły chęć podjęcia pracy w krakowskich szkołach.