Kilkadziesiąt osób skorzystało w niedzielę  z możliwości wykonania tego badania w naszym spirobusie.

Specjalista, który pomaga pacjentom wykonać spirometrię przyznał, że często osoby, które przychodzą uskarżają się na kaszel i ogólne złe samopoczucie. Po wykonaniu spirometrii, pacjenci otrzymali wyniki niemal od razu. Mogli je oczywiście zabrać i w razie potrzeby skonsultować się z pulmunologiem.

 

Dodatkową atrakcją dla tych, którzy zdecydowali się odwiedzić w niedzielę Wieliczkę, była możliwość zobaczenia i zwiedzenia OZE BUSA, czyli mobilnego laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Akademii Górniczo-Hutniczej. W OZE BUSIE zobaczyć było można m.in. moduły fotowoltaiczne, kolektory słoneczne różnego typu, pompy ciepła czy mikroturbinę wiatrową. Także sprawdzić doświadczalnie, jak większość z tych urządzeń działa.

„Białe niedziele” z bezpłatnymi badaniami spirometrycznymi, organizowane przez Radio Kraków, PAS i Województwo Małopolskie w ramach akcji „Małopolska bez smogu”, zaplanowane zostały w trzech z dziewięciu miejscowości krakowskiego „obwarzanka”objętych akcją pomiarów jakości powietrza.6 listopada spirobus odwiedził Liszki, 20 listopada kondycję płuc sprawdzić  mogli mieszkańcy i osoby odwiedzające w tym dniu Wieliczkę, a 4 grudnia mieszkańcy Słomnik.

Badanie spirometryczne jest bardzo ważnym badaniem w diagnostyce przewlekłych chorób układu oddechowego, szczególnie często wykorzystywane jest przy rozpoznawaniu astmy oskrzelowej czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pozwala ocenić wydolność dróg oddechowych. Polega na oddychaniu przez urządzenie nazwane spirometrem, połączonym z komputerem. Jest to badanie szczególnie ważne nie tylko dla palaczy (biernych i czynnych), ale także dla mieszkańców aglomeracji miejskich, którzy w sposób szczególny są narażeni na smog i oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.

 

Jak wyglądać będzie badanie w spirobusie Radia Kraków, PAS i Województwa Małopolskiego?

Badanie spirometryczne jest badaniem bezinwazyjnym. Pacjent siada w spirobusie na krzesełku. Pracownik zakłada ustnik na spirometr i podaje pacjentowi. Pacjent wykonuje kilka wdechów i wydechów. Po zakończonym badaniu ściąga ustnik i wyrzuca go do kosza. Spirometria kończy się wydrukowaniem wyniku, omówieniem go i przy wynikach wątpliwych zaleceniem konsultacji lekarskiej. Osoby, u których wcześnie wykryta zostanie niewydolność płuc muszą być pod opieką lekarza pulmonologa, który dobierze odpowiednie leczenie w celu zminimalizowania problemów z oddychaniem.

 

Kto nie może przystąpić do badania?

Ponieważ badanie spirometryczne jest badaniem wysiłkowym są osoby, które mogą je wykonywać jedynie w szpitalu w obecności lekarza, Wśród nich są osoby, które:

- przeszły zawał lub udar,
- mają rozrusznik serca,
- przechodziły zabiegi inwazyjne jamy brzusznej, okolicy serca, oczu w ciągu roku,
- mają zakazany wysiłek.

 

Ważna informacja dla palaczy. Osoby, które chcą przystąpić do badania spirometrycznego, nie mogą palić papierosów co najmniej dwie godziny przed badaniem.


Pomiary jakości powietrza w Mogilanach, Wieliczce i Zabierzowie, czyli kolejnych trzech miejscowościach na trasie akcji „Małopolska bez smogu”, potrwają jeszcze do 25 listopada. Aktualizowane odczyty z pyłomierzy można na bieżąco śledzić na stronie Radia Kraków TUTAJ

 


Partnerzy:

 

Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju