Kmita zapowiada nawiązanie współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, by te skutecznej aplikowały o pieniądze na remonty bloków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak podkreśla, chodzi głównie o te części miasta, które w ostatnich latach były zaniedbywane. 
Chcemy przez całą kadencję przeznaczyć 500 milionów na osiedla podmiejskie. Do tej pory miasto realizowało głównie duże inwestycje w centrum, drogi wyjazdowe jak ul. Igołomska czy al. 29. listopada, ale często na tych drogach osiedlowych brakuje podstawowej infrastruktury. 
- mówi Łukasz Kmita.
Kandydat PiS na prezydenta Krakowa podkreśla, że te pieniądze zostaną przeznaczone głównie na rozwój sieci kanalizacyjnej oraz powiększanie parkingów na osiedlach.