"Postanowiliśmy, by pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Starego Teatru zostało naświetlone cytatami zaczerpniętymi z wypowiedzi legendarnego Konrada Swinarskiego i, niesłusznie dziś zapomnianej Lidii Zamkow. I to naświetlone w sposób dosłowny, bo w oknach Muzeum Starego Teatru (MICET) zamieściliśmy neony z hasłami jubileuszowymi - podkreślają dyrektorzy NST.
 
„Teatr – spójnia myśli” – Konrad Swinarski
 
Słowami Swinarskiego chcemy prowokować; chcemy zaproponować je, ale jednocześnie kłócić się z nim (sam Swinarski użył go zresztą mocno krytycznie), chcemy zbadać jego aktualność. Czym jest spójnia? Czy chodzi o jednotę poglądów, gustów estetycznych, zapatrywań na świat? Czy może jedynie o grunt spotkania, o miejsce, w którym można spróbować wspólnie porozmawiać o problemach otaczającej nas rzeczywistości, spróbować zdiagnozować je i poszukać ich rozwiązań? I czy teatr wciąż może być takim miejscem?
 
„A ja chcę, by widz ostro widział” – Lidia Zamkow
 
Lidia Zamkow była jedną z najaktywniejszych reżyserek w XX-wiecznej historii Starego Teatru. Jubileusz 240-lecia chcemy więc wykorzystać i do tego, by przypomnieć tę niezwykłą kobietę, pozostającą dziś w cieniu swoich kolegów po fachu. A jednocześnie – przypomnieć jej marzenie. Pragnienie Zamkow jest wyzwaniem dla wszystkich stron teatralnego spotkania: ostrość widzenia zobowiązuje twórczynie i twórców, zobowiązuje też tych, którzy siadają na widowni. Wszak, by posłużyć się bon-motem innego krakowskiego artysty, do teatru nie wchodzi się bezkarnie.
 
17 października, równo 240 lat po zatwierdzeniu przez władze miasta zgody na uruchomienie w Krakowie teatralnej działalności repertuarowej, proponujemy:
 
§  Pokaz spektaklu „Halka” w reżyserii Anny Smolar;
§  Wieczorny mapping Fenomen Starego na fasadzie naszego gmachu przy Placu Szczepańskim: w telegraficznej galopadzie odbędziemy podróż przez dwadzieścia cztery dekady ewolucji architektury, zespołu i wydarzeń kształtujących oblicze Starego Teatru. Prezentacja powtórzona zostanie trzykrotnie w godzinach: 20.30, 21.00 i 21.45;
§  Debatę z udziałem dyrektorów krakowskich teatrów repertuarowych, w ramach której zapytamy o to, jak teatr krakowski będzie wyglądał za dziesięć lat, w ćwierćtysiąclecie swojego istnienia.  Rozmowa będzie transmitowana na Facebooku Starego Teatru;
§  Tego dnia swoją działalność inauguruje również SKLEP TEATRALNY, zlokalizowany w Muzeum Starego Teatru (MICET), w którym będzie można nabyć gadżety teatralne oraz przygotowane specjalnie na Jubileusz wydawnictwo FENOMEN STAREGO."
 

na podstawie mat.prasowych NST