Konsorcjum Strabag/Krakowskie Zakłady Automatyki chce za wykonanie prac ponad 966 mln zł netto, konsorcjum Budimex/PKP Energetyka - 987 mln zł netto, konsorcjum ZUE/Trakcja/Comsa/Intop - prawie 1 mld zł netto, konsorcjum Porr/Torpol/Intercor – ponad 1,184 mld zł netto, a konsorcjum Polaqua/VIAS/Electren/Tecsa – ponad 1,294 mld zł netto.

Według Szalachy wykonawca inwestycji powinien zostać wybrany w ciągu około miesiąca. Podpisanie umowy z nim planowane jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Budowa mogłaby się rozpocząć jeszcze w 2017 r. i zakończyć w 2021 r.

Zaplanowane prace są związane z dalszą rozbudową Krakowskiego Węzła Kolejowego. Przetarg obejmuje modernizację odcinka Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Inwestycja poprawi transport kolejowy w Małopolsce, a podróżni zyskają wygodną obsługę na stacjach i przystankach.

PLK zmodernizuje ok. 20-kilometrowy odcinek linii kolejowej na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Prace wykonywane będą na liniach kolejowych nr 133 i 91. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna, rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dla usprawnienia ruchu aglomeracyjnego i zwiększenia przepustowości zarządca infrastruktury dobuduje dwie pary torów na odcinku biegnącym przez centrum miasta - od stacji Kraków Główny Osobowy do stacji Kraków Płaszów, a także jedną parę toru na odcinku Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów.

Przebudowane będą cztery stacje kolejowe Kraków Główny Towarowy, Kraków Główny Osobowy, Kraków Płaszów, Kraków Bieżanów. Powstaną także dwa dodatkowe przystanki dla pociągów Kolei Małopolskich i Szybkiej Kolei Miejskiej - Kraków Grzegórzki i Kraków Złocień, które wyposażone będą w elementy małej architektury, system informacji pasażerskiej i dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Prace obejmą 55 obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, przepusty, przejścia pod torami, estakady, kładki dla pieszych). Zarządca infrastruktury wybuduje 20 nowych obiektów inżynieryjnych, w tym estakady i dwa nowe mosty na Wiśle. 14 obiektów zostanie rozebranych, a w ich miejscu powstaną nowe.

Dzięki inwestycji przez Kraków będzie kursować więcej pociągów, skróci się też czas ich przejazdów. Zmodernizowane stacje i nowe przystanki zapewnią wygodną obsługę pasażerom kolei aglomeracyjnej i pociągów dalekobieżnych szczególnie na linii E 30 biegnącej od Zgorzelca do Przemyśla, łączącej wschodnie i zachodnie regiony kraju.

Jak podkreślają przedstawiciele PLK, inwestycja stanowi kolejny etap rozbudowy Krakowskiego Węzła Kolejowego. We wrześniu ub. r. rozpoczęła się budowa łącznicy Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki, a także otwarta została nowa linia kolejowa wiodąca na lotnisko Kraków Airport. Wcześniej oddano do użytku nowy Dworzec Główny.

 

 

 

 

(PAP/ko)