Radio Kraków
 • A
 • A
 • A

Jest porozumienie władz UJ z okupującymi Akademik „Kamionka”

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisały porozumienie z okupującymi Akademik "Kamionka”. Protest ma zakończyć się jutro o godzinie 14:00. UJ deklaruje, że nie będzie wyciągać konsekwencji prawnych ani dyscyplinarnych wobec swoich studentów, którzy brali udział w protestach w „Kamionce”. Uczelnia zleci wycenę remontu w budynku oraz ustali liczbę osób zainteresowanych zamieszkaniem w akademiku.

Fot. Bartłomiej Ziaja

Władze Uniwersytetu zobowiązały się do wykonania niezależnej wyceny potencjalnego remontu tego budynku, a także określenia liczby osób zainteresowanych zamieszkaniem w nim, co będzie jakąś podstawą do tego, aby rektor oraz rektor-elekt wspólnie przedstawili Senatowi Uniwersytetu projekt uchwały mówiący o uchyleniu uchwały o sprzedaży Kamionki

- mówi Adam Koprowski, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego

Porozumienie zawiera 8 punktów. Władze uczelni deklarują w nim między innymi, że budynki Domu Studenckiego „Kamionka” nie zostaną sprzedane.

Zgodę na sprzedaż zespołu domów studenckich "Kamionka" w styczniu 2018 r. wyraził w uchwale Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pieniądze ze sprzedaży tych nieruchomości miałyby być przeznaczone na budowę nowego akademika dla studentów na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wspólne stanowisko władz Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz studentów UJ z Koła Młodych zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracownicza”
ustalone podczas spotkania
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów w dniu 27 maja 2024 r.

 1. Władze UJ po raz kolejny potwierdzają, że w dniu 20 kwietnia br., czyli przed rozpoczęciem okupacji budynku, podjęły decyzję o wstrzymaniu procedury sprzedaży byłych akademików przy ul. Kamionka 11 i 11a.

 2. UJ zleci niezależną wycenę remontu w budynku „Kamionka” oraz ustali liczbę uprawnionych osób zainteresowanych zamieszkaniem w byłym akademiku.
  W przypadku potwierdzenia woli zamieszkania przez studentów w budynku „Kamionka” rektor UJ prof. Jacek Popiel i rektor-elekt prof. Piotr Jedynak wspólnie przedstawią Senatowi projekt uchwały o uchyleniu uchwały nr 14/I/2018 Senatu UJ z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Kamionka 11 i 11a.

 3. Po otrzymaniu wyceny koniecznego remontu, warunkującej decyzję o dostosowaniu budynku „Kamionka” do użytkowania, termin udostępnienia akademika będzie uzależniony od przebiegu obowiązujących procedur zamówień publicznych oraz realizacji niezbędnych prac remontowych.

 4. Rektor – elekt prof. Piotr Jedynak potwierdził w dniu 20 maja br., że nie planuje sprzedaży domu studenckiego "Bursa Jagiellońska". Bursa jest i będzie miejscem zamieszkania oraz miejscem pracy dla osób tworzących wspólnotę akademicką UJ.

 5. Uniwersytet jest w toku prac zmierzających do budowy akademika na Ruczaju
  (III Kampus UJ). Osoby studiujące w UJ zostały przez władze UJ poinformowane
  o harmonogramie realizacji tej inwestycji.

 6. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na kolegium rektorskim w kwietniu br., Uniwersytet zwiększy dostępność miejsc dla osób studiujących w UJ już w roku akademickim 2024/2025.

 7. Mając na względzie dobro swoich studentów, władze UJ deklarują, że nie będą składać przeciwko nim zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, jak również
  z własnej inicjatywy nie będą podejmować działań, celem pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów UJ, będących uczestnikami okupacji
  w „Kamionce”.

 8. Strony ustalają, że podpisanie niniejszego stanowiska jest równoznaczne z zakończeniem okupacji terenu „Kamionki” przez wszystkie protestujące osoby i opuszczeniem budynku do dnia 29 maja br. do godz. 14.00.

Kraków, dnia 27 maja 2024 roku

Autor:
Elżbieta Raczyńska

Opracowanie:
Jowita Gałka-Kucharska

Wyślij opinię na temat artykułu


Zobacz także

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię