Dolina Sąspowska w Ojcowskim Parku Narodowym. Fot. Słuchacz Radia Kraków Karol Piłka