Pomieszczenia hotelowe trzeba było przewietrzyć. Nikomu nic się nie stało.