Drukarz Józef Rakoczy w swojej drukarni, która jednocześnie pełni rolę Muzeum Drukarstwa, 26 bm. w Krakowie. Józef Rakoczy jest ostatnim i jedynym drukarzem typograficznym w mieście. Typografia jest jedną z najstarszych technik drukarskich. Korzenie tej metody druku wypukłego sięgają czasów Gutenberga. W wyniku rozwoju innych technik druku użycie typografii zostało zmarginalizowane a przy masowych produkcjach, tej techniki już się nie stosuje. Fot. PAP/Łukasz Gągulski