Usunęliśmy z terenu Krakowa ponad 45 tysięcy zarówno kotłów, jak i kotłowni. Całkowicie je zlikwidowaliśmy. Program Czyste Powietrze dotyczy tak naprawdę wymiany tych najgorszej klasy kotłów na lepsze, bardziej efektywne. Mamy niewątpliwie nadal problem z jakością powietrza wynikający z obwarzanka, czyli nadal w gminach sąsiednich na koniec 2022 r.  truło nas de facto ponad 13 tysięcy takich kopciuchów.Maślona dodaje, że nie pomogło również przesunięcie przez sejmik wejścia w życie zakazu używania starych pieców węglowych.
Zacznie on obowiązywać od maja przyszłego roku, a pierwotnie miał obowiązywać od początku tego roku.