Jak pisze KTOZ w swych mediach społecznościowych, takiej sytuacji jeszcze nie mieli, ale pomogła Fundacja Peruna, która od lat zajmuje się opieką nad zwierzętami. Zajęła się prosiaczkiem i zapewni mu też transport do zaprzyjaźnionej fundacji Iskierka.