Wzorem Danii proponujemy wprowadzenie stypendium w wysokości 1000 zł. W Danii przyniosło to pozytywny wpływ na gospodarkę. Dania ma doskonale wyszkolone kadry, które budują potencjał tego państwa. I my chcemy iść w tę stronę. Ważnym mechanizmem naszych inwestycji w młodych ludzi będzie budowa nowych akademików i remonty istniejących.

Poza wspomnianymi postulatami Lewica chce też zlikwidowania bezpłatnych staży i praktyk. Według członkiń partii nie jest to akceptowalne i za każdą pracę w ramach praktyki studenckiej powinna być ustalona minimalna stawka godzinowa.
W konferencji udział wzięła współprzewodnicząca partii Lewica Razem, Magdalena Biejat.