Dodatkowa aleja będzie znajdować się w nowej części cmentarza przy ul. bpa Prandoty. Jest tam już wybrukowany chodnik i kolumbarium, gdzie w przyszłości będzie można umieścić urny z prochami zmarłych.

Dalsze pochówki trzeba będzie przenieść już do nowej alei - mówi Agnieszka Rudnik z Zarządu Cmentarzy Komunalnych - kwatery są wyznaczone, pierwsza część kolumbarium jest już wybudowana, będzie w przyszłości poszerzona o dalsze segmenty.

Obecna Aleja Zasłużonych znajduje się w części przyłączonej do starego cmentarza w latach 30. ubiegłego wieku. Pierwsze pochówki w kwaterze zasłużonych odbywały się w latach 50. Później ta kwatera została poszerzona o długą aleję, przy której zaczęły pojawiać się groby zasłużonych dla miasta artystów, polityków i naukowców. W tym roku został tam pochowany m.in. prof. Jerzy Vetulani, znany krakowski neurobiolog.

 

Teresa Gut/bp