Celem badań jest zbadanie wpływu ćwiczeń i przebywania w warunkach górskich na na gospodarkę węglowodanową, lipidową i obrót kostny u kobiet 50-59 lat.

Kobiety zakwalifikowane do projektu będą losowo przydzielane do jednej z czterech grup (I- trenująca pod okiem wykwalifikowanego trenera w warunkach hipoksji czyli warunkach przypominających te panujące np. na Rysach, II- trenująca pod okiem wykwalifikowanego trenera w normoksji czyli np. w Krakowie, III- przebywające w hipoksji bez treningu i IV- kontrolna). Do udziału w projekcie zapraszane są kobiety, które na co dzień nie uprawiają sportów regularnie i wyczynowo.

O szczegółach rozmawiają dr Małgorzata Morawska-Tota, Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka AWF w Krakowie i Marzena Florkowska.