Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Senioralnej dodaje, że  największym osiągnięciem jest stworzenie sieci centrów aktywności seniora, których w Krakowie jest aż 52.