Plan zakłada naprawę betonowej płyty pomostu, wymianę izolacji, elementów odwodnienia, dylatacji nad przyczółkami, barier energochłonnych, słupów oświetleniowych oraz krawężników. Balustrady zostaną podniesione i zabezpieczone przed korozją.

Na początek remontowana będzie część mostu od strony Wawelu. Trwa opracowywanie projektu organizacji ruchu. Koszt remontu mostu Dębnickiego to niemal siedem milionów złotych.