Nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych będą mogli dowiedzieć się jakie warunki będą musieli spełnić, alby dostać emeryturę na podstawie artykułu 88 Karty Nauczyciela, lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Czy można podejmować dodatkową pracę, pobierając świadczenie kompensacyjne. Jakie są zasady przyznawania rekompensaty z tytułu pracy w szczególnym charakterze i w jaki sposób ustala się kwotę tej rekompensaty.

Dyżur jutro od 9 do 11 - numer telefonu  12 25 48 125.