Około 150 osób wyruszyło w sobotę z krakowskich Oleandrów w 57. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. „Kadrówka miała przypomnieć społeczeństwu polskiemu o mieczu” - mówił podczas uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. / fot: Marek Lasyk