Podobnie jak w roku 2020, zgodnie ze stanem prawnym, pielgrzymka zostanie zorganizowana w formie zarówno tradycyjnego przejścia pątników, wraz z pełnym przestrzeganiem zasad sanitarnych określonych w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla ruchu pielgrzymkowego z dnia 13 maja 2021 r., oraz w formie duchowej we współpracy z Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej.

Szczegóły i zapisy na stronie Archidiecezji Krakowskiej