Podczas uroczystości w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk  uhonorował medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.


    Józef Klemens Piłsudski urodził się  5 grudnia 1867 r. w Zułowie, zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie - polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, jeden z ojców niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1892 r. członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS (1904) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu (1917), od 11 listopada 1918 r. Naczelny Wódz Armii Polskiej, w latach 1918-1922 Naczelnik Państwa, pierwszy Marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji po przewrocie majowym (1926), dwukrotny Premier Polski (1926-1928 i 1930).