W ramach nagrodzonego projektu w Krakowie powstanie Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej. Będzie się ono zajmować tworzeniem innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii, które wspomagane będą zaawansowanymi symulacjami komputerowymi.

„Ten grant potwierdza wiodącą rolę Akademii Górniczo-Hutniczej w polskich naukach technicznych, naukach stosowanych w skali naszego kraju, ale też szybko rosnącą pozycję tej uczelni w skali nauki światowej” - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas czwartkowej konferencji prasowej w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH.

Jak podkreślił, trzy granty uzyskane przez polskich naukowców w konkursie Teaming for Excellence są jednym z najbardziej prestiżowych sukcesów rodzimej nauki od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Gowin dodał, że środki, jakie trafią w najbliższych latach do zespołu skupionego wokół dr. inż. Mariana Bubaka, "są gwarancja, że tutaj w ciągu najbliższych siedmiu lat będą prowadzone badania na najwyższym światowym poziomie". "W dodatku dotyczące sfery, która jest niezmiernie ważna we współczesnym świecie, czyli zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych do badań medycznych" - podkreślił szef resortu nauki.

"Jestem przekonany, że to jest dopiero początek tych sukcesów, które czekają polską naukę i polskich uczonych. +Konstytucja dla nauki+ stwarza cały szereg bodźców zachęcających do prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie, do aplikowania o międzynarodowe granty" - przypomniał Gowin.

Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka ocenił, że projekt SANO jest "niezwykle ambitny i niezwykle ważny". "To duże wyzwanie, ale my lubimy takie wyzwania" - zaznaczył.

Przedsięwzięcie będzie realizować Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, które dysponuje najpotężniejszym polskim superkomputerem Prometheus wraz z pięcioma partnerami, w tym ośrodkami naukowymi w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Oprócz grantu unijnego będzie je finansować Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z planami w Krakowie powstanie Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej. Zajmie się ono wprowadzeniem do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, opartych na symulacjach komputerowych oraz rozwojem nowych metod obliczeniowych, algorytmów, modeli i technologii związanych z medycyną spersonalizowaną.

Centrum ma także stymulować powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw tworzących technologie dla innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, a także uczestniczyć w tworzeniu nowych programów kształcenia dla potrzeb nowoczesnej, zindywidualizowanej medycyny.

Lider zespołu badawczego dr inż. Marian Bubak ocenił, że symulacje komputerowe procesów, które zachodzą w organizmie ludzkim wymagają dużej wiedzy naukowej o charakterze interdyscyplinarnym wspartej potężną mocą obliczeniową.

"Wyniki tych badań powinny posłużyć zdecydowanemu polepszeniu sytuacji zdrowotnej w całej Polsce. Ośrodek będzie miał też wpływ na naukę światową – to są nasze ambitne cele" - zaznaczył naukowiec.

W zamierzeniu twórców SANO po sześciu-siedmiu latach funkcjonowania będzie gromadzić około 60 wybitnych naukowców. Wysoki poziom wiedzy uczonych – zaznaczył lider zespołu – będzie gwarantowało zatrudnianie ich na zasadach konkursu.

Łącznie w ramach konkursu Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont 2020, przyznano 13 grantów o łącznej wartości 195 mln euro. Trzy instytucje koordynujące granty znajdą się na terenie Polski. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że granty dla trzech polskich projektów sięgną łącznie 45 mln euro.

Wśród wybranych polskich inicjatyw, obok projektu krajowskiej AGH, znalazł się NOMATEN Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz ENSEMBLE3 Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

 

(PAP/Martyna Masztalerz/ko)