"Właśnie dzisiaj mamy przewidziane w konferencji panele dyskusyjne dotyczące ochrony zdrowia, opieki społecznej, ale również nowych technologii uczenia się przez całe życie. Pokazujemy rolę uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji seniorskich, ale na sali są również przedstawiciele administracji publiczne i różni eksperci, którzy zajmują się tematyką polityki senioralnej" - mówi Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W konferencji bierze udział ponad sto osób z aż 17 państw europejskich jak Litwa, Czechy czy Finlandia. Są to między specjaliści w dziedzinach takich jak medycyna czy prawo - później będą przekazywać zdobytą wiedzę dalej. 25 września.uczestnicy konferencji zwiedzą Kraków.