W Małopolsce, oprócz niewielkiej gminy Laskowa, w powiecie limanowskim, wysoką frekwencję zanotowano także w Nowym Sączu – na poziomie niespełna 34 procent.

W Krakowie, zgodnie z najnowszymi danymi przekazanymi przez PKW, głosowało 33,12 procent uprawnionych.

Poza tym najwięcej kart go głosowania wydano w powiatach: nowosądeckim, limanowskim, oświęcimskim oraz w Tarnowie – gdzie do godz. 17 frekwencja w wyborach do europarlamentu wyniosła około 30 procent.

Najmniej licznie, poszli dotychczas do urn mieszkańcy powiatu proszowickiego – gdzie  zagłosowało blisko 23  i pół procent wyborców.

Najniższą frekwencję w skali kraju zanotowano natomiast w powiecie bocheńskim. W gminie Drwinia  wyniosła zaledwie 12 i pół procent.