W sierpniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 16,1 procent. Dzisiejszy odczyt jest wyższy niż się spodziewał rynek.

Z danych GUS wynika, że we wrześniu w porównaniu z tym samym czasem roku ubiegłego ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,3 procent, nośników energii o 44,2 procent, a paliw do prywatnych środków transportu o 18,3 procent.

Pełne dane na temat wrześniowej inflacji GUS poda 14 października.