Księga ta, jest jednym z naszych najcenniejszych nabytków ostatnich kilkudziesięciu lat – mówi dyrektor bieckiego muzeum Paweł Kocańda
Jest to bardzo ważne dzieło dla nas, dla muzeum jak i dla samego Biecza, z którego wywodził się Marcin Kromer. Jest to jego najstarsze i najważniejsze dzieło wydane 1555 roku w Bazylei. W ciągu kilku dni po wykonaniu procesu wpisu zabytku do księgi inwentarzowej, po przeprowadzeniu takich podstawowych oględzin ono zostanie udostępnione w budynku Kromerówki, gdzie będzie można je podziwiać z pozostałymi dziełami Marcina Kromera.
Drugi nabytek bieckiego muzeum to obraz Tadeusza Rybkowskiego, który przedstawia Klasztor pod Bieczem. Dzieło pochodzi z 1895 roku.