- Naszym zadaniem będzie urządzenie drogi wewnętrznej i doprowadzenie mediów do strefy, żeby przedsiębiorcy mogli zakupić działki, zainstalować się i podłączyć swoje urządzenia. Stawiamy na przedsiębiorczość. Osoby kreatywne powinny posiadać gotowy teren do reralizacji swoich planów – podkreśla Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej.

Strefa aktywności gospodarczej w Bobowej liczyć będzie 12 hektarów. Swoją działalność będzie mogło prowadzić tam około 8 firm. Powstanie też kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Stworzenie strefy aktywności gospodarczej pochłonie w sumie 7,5 miliona złotych.

 

 

 

(Marta Jodłowska/ko)