O 18:00 na gorlickim rynku odbyła się rekonstrukcja historyczna nadania aktu lokacyjnego Gorlicom.....

To uświetnienie historycznej chwili kiedy król Władysław Jagiełło w Sączu przekazywał akt nadania praw miejskich na prawie magdeburskim Dersławowi Karwacjanowi. Postanowiliśmy to uczcić w dostojny sposób - mówi Rafał Kukla, burmistrz Gorlic.

 W niedzielę  kontynuacja turnieju rycerskiego, były pokazy sokolnicze i rekonstrukcja bitwy średniowiecznej.

 

Bartosz Niemiec/bp