Fenomen emotikonek i emoji wynika przede wszystkim z łatwości przekazu i ich uniwersalności. Okazuje się, że to właśnie dzięki niewielkim, elektronicznym znakom jesteśmy w stanie nadawać wiadomościom kontekst emocjonalny, wpływający na odbiór danej informacji.