Realizacja działań w ramach ogłoszonego 4 lipca konkursu odbywać się będzie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r. Regulamin konkursu przewiduje preferencje dla podmiotów, których organizatorem jest gmina wiejska i miejsko-wiejska - bez ograniczeń liczby mieszkańców, gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, oddalonych od dużych ośrodków miejskich o ponad 50 km oraz podmiotów zlokalizowanych w województwach: podlaskim, lubelskim, łódzkim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i podkarpackim. Wnioski w konkursie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów NCK: sop.nck.pl.  

- Pozyskanie przez NCK dodatkowych środków, przedłużenie trwania projektu i uruchomienie drugiego konkursu oznacza zwiększenie budżetu „Konwersji cyfrowej domów kultury” do kwoty  ok. 42 mln zł, z czego ok. 35 mln zł trafia bezpośrednio do domów centrów i ośrodków kultury w formie indywidualnych grantów. Skorzysta z nich łącznie ok. 250 instytucji. To znaczące wsparcie i szansa na podniesienie kompetencji pracowników samorządowych instytucji kultury, uatrakcyjnienie oferty i przyciągnięcie nowych uczestników wydarzeń. Za wielką życzliwość dla tego przedsięwzięcia bardzo dziękuję Wicepremierowi, prof. Piotrowi Glińskiemu oraz Ministrowi Waldemarowi Budzie – podkreśla prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK.

Konwersja cyfrowa domów kulturyto projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W przeciwieństwie do wielu innych programów dotacyjnych i konkursów grantowych pozyskanie finansowania w ramach Konwersji cyfrowej domów kultury nie wymaga od grantobiorców angażowania własnych środków, a więc tzw. wkładu własnego. Projekt ma charakter konkursowy i składa się z poniższych komponentów:

 1. Grantów dla instytucji kultury, przeznaczonych na: 

 • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line,

 • zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/sal AR,

 • zakup oprogramowania i licencji, 

 • pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

 • dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań.

 

 1. Programu szkoleniowego dla grantobiorców, którego finalnym efektem będzie wypracowanie strategii cyfrowej instytucji, składającego się z: 

 • kompleksowego szkolenia dla kadry w siedzibie grantobiorcy z projektowania oferty kulturowej online, 

 • specjalistycznych szkoleń i webinariów online, 

 • wsparcia tutorskiego przez cały okres projektu, 

 • konsultacji z ekspertem ds. dostępności.

W drugim konkursie grantowym Konwersji cyfrowej domów kultury zakres aktywności, oferowanych uczestnikom projektu, zostanie poszerzony o działania sieciujące, wizyty studyjne i narzędzia co-workingowe.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie grantowym są następujące podmioty, z wyjątkiem grantobiorców pierwszego konkursu:

 1. domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, 

 1. biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Pełna informacja dostępna na stronie internetowej NCK: https://www.nck.pl/dla-mediow/pakiety-prasowe/blisko-9-mln-zl-w-ii-konkursie-grantowym-konwersji-cyfrowej-domow-kultury