Co oznacza analiza kredytowa?

Analiza kredytowa to niezbędna procedura, którą musi przeprowadzić bank, zanim zdecyduje się udzielić kredytu. Jest ona niezwykle istotna z perspektywy banku, w którym wnioskuje się zwłaszcza o duże kwoty, ale nie tylko. Analizę uruchamia się w każdym przypadku, nawet gdy klient stara się o kredyt gotówkowy. Warto wybrać odpowiedni bank, skorzystaj z jednego z zaufanych rankingów kredytów gotówkowych: https://www.17bankow.com/ranking-kredytow-gotowkowych

Co oznacza analiza kredytowa? To nic innego, jak czynności, których celem jest sprawdzenie sytuacji finansowej, głownie pod względem dochodów, i osobistej przyszłego kredytobiorcy. Jest to niezbędne, aby bank zweryfikował, czy udzielenie kredytu w danym przypadku nie becie zbyt ryzykowne. Chodzi o to, czy klient nie będzie miał problemów ze spłatą raty, biorąc pod uwagę jego dochody i wydatki. Na podstawie analizy kredytowej bank wydaje decyzję kredytową.

Mówiąc w skrócie, analiza kredytowa służy po prostu ocenie zdolności kredytowej. Jednak przy kredycie hipotecznym składa się też z dodatkowych czynności, np. sprawdzenia sytuacji prawnej czy zabezpieczeń.

Na czym polega analiza kredytowa?

Analiza kredytowa jest przeprowadzana w kilku etapach. Podczas nich bank analizuje wszystkie informacje podane we wniosku, oświadczeniu o dochodach, czy załączonej dodatkowej dokumentacji, która jest zależna od kredytu, o jaki się wnioskuje.

W banku przeprowadza się analizę:

 • Osobistą

 • Ekonomiczną

 • Prawną

 • Nieruchomości.

Są one zależne od tego, czy klient wnioskuje o kredyt gotówkowy, hipoteczny, czy inny rodzaj np. kredyt konsolidacyjny. W każdym przypadku przeprowadza się jednak dwie pierwsze.

Bank bardzo wnikliwie weryfikuje dochody uzyskiwane przez przyszłego kredytobiorcę. Niekiedy wystarczy oświadczenie o dochodach i np. zaświadczenie od pracodawcy. Na ich podstawie sprawdza się, jakie zatrudnienie ma kredytobiorca i ile wynoszą jego zarobki. Zaświadczenia o zarobkach z reguły są potwierdzane dodatkowo telefonicznie z firmą, w której jest zatrudniony. Z kolei jeśli chodzi o analizę prawną, bank uruchamia ją w sytuacji, gdy klient wnioskuje o kredyt hipoteczny.

Istotna jest też analiza historii w BIK, która ma kluczowe znaczenie dla obliczenia zdolności kredytowej. Bank upewnia się, że klient jest wypłacalny, terminowo spłacał wcześniejsze zobowiązania i analizuje historię rat czy ewentualne zaległości.

Oprócz tego elementem analizy kredytowej jest również obliczenie wskaźnika DTI, czyli wyliczenie stosunku długu do dochodu. W przypadku kredytu hipotecznego ocenia się też zabezpieczenia kredytu.

Jakie są rodzaje analizy kredytowej?

Jak wspomniano, w banku przeprowadza się różne etapy sprawdzania przyszłego kredytobiorcy.

Analiza kredytowa składa się z:

 • Analizy prawnej — dotyczy ona kredytu hipotecznego, na tym etapie weryfikuje się wszystkie dokumenty związane z nieruchomością, np. umowę przedwstępną, umowę rezerwacyjną u dewelopera, firmę deweloperską (pozwolenie na budowę itp.), sytuację prawną. Analizę tę przeprowadzają analitycy kredytowi, którzy oceniają ryzyko, jakie ma ponieść bank w związku z udzieleniem kredytu.

 • Analizy nieruchomości — oprócz powyższych, bank analizuje rynek i wartość rynkową nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie.

 • Analizy dochodów wnioskodawcy — to jedna z podstawowych kwestii, która umożliwia skrupulatne obliczenie zdolności kredytowej. Bank weryfikuje dochody, ich stabilność, rodzaj zatrudnienia, wydatki na utrzymanie.

 • Analizy osobistej — tutaj bierze się pod uwagę gospodarstwo domowe, głównie pod względem liczby osób, wieku, innych zobowiązań (np. kredytów aktualnie spłacanych czy alimentów).

Co bank bierze pod uwagę dokonując analizy kredytowej?

Podczas analizy kredytowej zwraca się uwagę na różne elementy. Najważniejsza jest sytuacja finansowa czy informacje dotyczące zabezpieczenia kredytu (np. nieruchomości przy kredycie hipotecznym).

Co bank bierze pod uwagę podczas analizy kredytowej? Przede wszystkim:

 • Dochody kredytobiorcy — rodzaj, regularność, wysokość.

 • Zatrudnienie — rodzaj, stanowisko, branża, tryb pracy, straż, stabilność zatrudnienia.

 • Historia kredytowa — scoring BIK, informacje dotyczące aktualnych i wcześniejszych kredytów (ich spłaty, terminowości, opóźnień).

 • Wskaźnik DTI (Debt-to-Income Ratio) - stosunek obecnych zobowiązań do dochodów.

 • Wydatki — miesięczne obciążenia, np. koszty utrzymania, kredyty, zobowiązania alimentacyjne.

 • Sytuacja osobista — wiek, sytuacja rodzinna (liczba osób na utrzymaniu), stan cywilny.

 • Zabezpieczenie kredytu — wartość i rodzaj zabezpieczenia.

 • Cel kredytu — cel, na jaki bank ma przeznaczyć środki z kredytu.

 • Dokumenty — sprawdzenie dołączonej do wniosku dokumentacji (zaświadczenia o dochodach, wyciągi z konta, umowa o pracę).

Jak długo trwa analiza kredytowa?

Pozostaje pytanie, ile czasu trwa analiza kredytowa? Warto wiedzieć, że okres, w takim bank ją przeprowadzi, zależy od rodzaju kredytu i indywidualnej sytuacji. Ustawa o kredycie hipotecznym wskazuje, że bank w ciągu 21 dni od dostarczenia wszystkich dokumentów powinien wydać decyzję kredytową. W praktyce można powiedzieć, że okres ten wynosi ostatecznie nawet od 4 do 6 tygodni w przypadku kredytu hipotecznego. Jeśli chodzi o staranie się o kredyt gotówkowy, najczęściej decyzja jest o wiele szybciej.