W 2020 roku - w porównaniu z 2019 -  liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 10,8%, natomiast między rokiem 2018 a 2019 spadek wynosił 21,1%.  W 2020 roku odnotowano też największy spadek liczby osób rannych  o 31%  w stosunku do roku 2019. W 1999 roku liczba rannych wynosiła 7038 i do 2020 roku nastąpił spadek o 4475, tj. 63,6%.  

W ciągu 10 lat liczba kolizji drogowych zmniejszyła się o 2,5%. W 2020 roku odnotowano diametralny spadek liczby zaistniałych kolizji drogowych - o 6094, tj. 18% w stosunku do 2019 roku.

O skoordynowanych działaniach prewencyjnych, które służą poprawie bezpieczeństwa, porozmawiamy dziś w magazynie Radiostrada  z Przewodniczącym Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  Marszałkiem Łukaszem Smółką. Zapraszamy o 14.05.
 
W ubiegłym roku na terenie województwa małopolskiego miało miejsce 30 039 zdarzeń drogowych. W tym okresie odnotowano:

  • 2265 wypadków drogowych, tj. spadek o 871 co stanowi 27,8 % w stosunku do roku 2019;
  • 157 ofiar śmiertelnych, tj. spadek o 19 co stanowi 10,8 % w stosunku do roku 2019;
  • 2563 osoby ranne, tj. spadek o 1154 co stanowi 31 % w stosunku do roku 2019;
  • 27774 kolizje drogowe, tj. spadek o 6094 co stanowi 18 % w stosunku do roku 2019.

 
W 2020 roku najwięcej wypadków drogowych miało miejsce w lipcu – 276 (12,2%) oraz w sierpniu - 245 (10,8%). Najwięcej osób zostało rannych w lipcu – 311 oraz  w sierpniu - 278. Ofiar śmiertelnych odnotowano najwięcej w czerwcu - 19 i w lipcu - 17. Marzec i kwiecień zaznaczyły się stosunkowo niską ilością wypadków  w porównaniu do pozostałych miesięcy (po 122 wypadki). W miesiącach wakacyjnych – lipiec i sierpień dochodziło do największej ilości wypadków (276 i 245). Natomiast najwięcej osób zginęło w czerwcu, aż 19, tj. 12,1% spośród wszystkich zabitych w 2020 roku. 

Najbardziej niebezpiecznym dniem tygodnia był piątek. W tym dniu odnotowano największą ilość wypadków drogowych - 378, tj. 16,7% ogółu zaistniałych wypadków, najwięcej osób poniosło śmierć na drogach – 32 osoby, tj. 20,4%, jak również w tym dniu doszło do największej ilości kolizji drogowych – 4798, czyli 17,3%. Najmniej osób poniosło śmierć wskutek wypadków drogowych we wtorek – 14, ale to w niedziele odnotowano najmniej wypadków i kolizji drogowych.
 
W ciągu doby najwięcej wypadków jest od godziny 5 do 18. Kulminacja przypada na przedział między godziną 16 a 18.
 
W 2020 roku w Małopolsce najczęściej do zdarzeń drogowych dochodziło na jezdni - 25447 zdarzeń, tj. 84,7% ogółu zdarzeń, w których zginęło 126 osób, a rannych zostało 1976. Kolejnym newralgicznym miejscem są przejścia dla pieszych, na których doszło do 272 wypadków i 199 kolizji drogowych, w których zginęło 18 osób. Przejazd dla rowerzystów to następne w kolejności miejsce pod względem ilości zaistniałych wypadków drogowych – 54 zdarzenia. Na terenie parkingów, placów i MOP-ów doszło do 1796 kolizji drogowych.
 
Zarówno do wypadków, jak i kolizji drogowych najczęściej dochodziło w obszarach zabudowanych, na prostych odcinkach dróg, na suchej nawierzchni i przy dobrych warunkach atmosferycznych.
 
W 2020 roku w Małopolsce na 100 km odnotowano 42,6 wypadków na drogach krajowych, natomiast 26,7 zanotowano na drogach wojewódzkich, a 5,8 na drogach powiatowych.

Najniebezpieczniejszą drogą krajową pod względem wypadkowości w Małopolsce jest DK 7 – 91 wypadków i 1320 kolizji oraz 9 zabitych osób.
Jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, najwięcej zdarzeń drogowych, bo 614 było na drodze wojewódzkiej nr 776.
 
W województwie małopolskim współczynnik zabitych na 100 wypadków wyniósł 6,9  (5,6)* osób i jest najniższy w Polsce. Dla całej Polski ten sam współczynnik uzyskał wartość 10,6 (9,6)*. Natomiast współczynnik rannych na terenie Małopolski na 100 wypadków wyniósł 113,2 (118,5)*. W Polsce ten sam współczynnik stanowił 112,4 (117,1)*.
 
Największą grupę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych stanowili kierujący – 83 zabitych, tj. 52% ogółu zabitych. W tej grupie 31% ofiar śmiertelnych odnotowano wśród pieszych uczestników ruchu drogowego, natomiast 17% stanowili pasażerowie. 

W roku 2020 w ogólnej liczbie ofiar (zabici + ranni) wypadków drogowych zaistniałych w Małopolsce, największy odsetek stanowili użytkownicy samochodów osobowych (46,6 %). 19,5 % ofiar odnotowano wśród osób pieszych.
 
Piesi stanowili blisko 19,5% wszystkich ofiar wypadków drogowych. W odniesieniu do roku 2019 zanotowano spadek liczby ofiar tej kategorii o 223, (29,6 %). Analogicznie do roku 2019, w 2020 roku najwięcej ofiar wśród osób pieszych odnotowano w grupie wiekowej powyżej 60. roku życia - w tej kategorii wiekowej odnotowano 193 ofiary (36,3 %), w tym 21 zabitych (43,8%).
 
Sprawcy wypadków drogowych to przede wszystkim kierujący. W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku spowodowali 1957 (2738)* wypadków - co stanowi 86,4% ogółu zaistniałych wypadków, w których 111 (122)* osób zginęło, a 2248 (3332)* zostało rannych. W porównaniu do roku 2019 w tej kategorii odnotowano spadek o 781, tj. 28,5 % wypadków, spadek w liczbie osób zabitych o 11, tj. 9,0 % oraz spadek w liczbie rannych o 1084, tj. 32,5%. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było główną przyczyną wypadków drogowych w 2020 roku.
 
W 2020 roku w Małopolsce kierujący w wieku pomiędzy 25. a 39. rokiem życia spowodowali najwięcej, bo 605 (861)* wypadków drogowych. Kierujący w tym przedziale wiekowym spowodowali również najwięcej wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, tj. 43 (31)*.
 
Piesi byli sprawcami 132 (211)* wypadków, co stanowi 5,8% wszystkich wypadków, w których 19 (33)* osób poniosło śmierć, a 115 (181)* zostało rannych.
 
W 2020 roku rowerzyści spowodowali 201 (225)* wypadków drogowych, tj. 8,9% wszystkich zaistniałych w Małopolsce wypadków. W tej kwestii nastąpił spadek o 24 wypadki, tj. 10,7%. W wypadkach spowodowanych przez rowerzystów śmierć poniosło 10 (8)* osób, wzrost o 25%, a 199 (220)* zostało rannych – spadek o 21, tj. 9,5%.

W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku nietrzeźwi kierujący spowodowali 149 (164)* wypadków drogowych i 721 (654)* kolizji. W wypadkach zginęło 7 (5)* osób,  a 164 (193)* zostało rannych.


 

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy


Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na Facebooku  oraz Twitterze.

 

 

 

mat. prasowe, Martyna Masztalerz/jgk