Pilotażowy konkurs MNiSW zorganizowało w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości". Ogłoszenie wyników nastąpiło w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ponieważ spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu projektów projekt tej uczelni został najwyżej oceniony przez grono ekspertów.

Uniwersytet Ekonomiczny otrzyma prawie 12 mln zł, które – tak jak wszystkie nagrodzone uczelnie – będzie musiał wykorzystać do 2022 r. Realizację projektów uczelnie rozpoczynają w styczniu 2019 r.

Projekt Uniwersytetu Ekonomicznego dotyczy społeczno-gospodarczych konsekwencji czwartej rewolucji przemysłowej. "Otrzymaliśmy najwyższy grant w historii naszego uniwersytetu" – powiedział dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK prof. Stanisław Mazur.

Jak wyjaśnił, projekt UEK dotyczy "praktycznego problemu – rewolucji 4.0", czyli tego, co zdarzy się nie za 10 lat, ale w najbliższych latach w sferze zatrudnienia, działania instytucji finansowych, itp. Celem projektu jest – mówił profesor – pokazać, jak w różnych sytuacjach, które są przed nami, segmenty władzy publicznej, ale i przedsiębiorcy, instytucje publiczne, osoby indywidualne powinny sobie radzić.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa Jarosław Gowin zaznaczył, że konkurs, tak jak reforma nauki i szkolnictwa wyższego, ma na celu zrównoważony rozwój. Stąd w konkursie nagrodzone zostały projekty dotyczące różnych dziedzin nauki.

Inne nagrodzone projekty dotyczą np. badań i strategii wspierających zdrowe starzenie (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach); produkcji i pakowania żywności zapewniających zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), rozwoju potencjału artystycznego i badawczego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

"Zależy nam, aby najlepsze polskie uniwersytety pięły się w światowych rankingach, a nie błąkały w czwartej, piątej setce jak obecnie. Równie ważnym celem jest wspieranie +wysp doskonałości+ rozsianych po wszystkich uczelniach akademickich w Polsce" – powiedział wicepremier. Podkreślił, że środki w ramach rozstrzygniętego konkursu zostaną przeznaczone na projekty "bardzo dobrze przemyślane", przygotowane przez uczonych w średnich i mniejszych uczelniach.

Konkurs "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" był przeznaczony dla uczelni o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu, których wydziały miały w określonych dyscyplinach uprawnienia do nadawania stopni i co najmniej kategorię naukową B.

Najwięcej do ogłoszonego w marcu konkursu zgłoszeń resort nauki otrzymał z regionu mazowieckiego (10) i śląskiego (9). Wśród zwycięzców pojawiły się uczelnie o zróżnicowanym profilu – uniwersytety, uczelnie techniczne, medyczne, ekonomiczne, artystyczne, morskie.

Z konkursu zostały wykluczone uczelnie spełniające warunki udziału w programie "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", dzięki czemu uczelnie nie rywalizowały o te same środki z największymi uczelniami aspirującymi do statusu uczelni badawczej.

„Regionalna Inicjatywa Doskonałości” będzie kontynuowana w przyszłości.

 

 

 

(PAP/ko)