"To wyróżnienie dla polskich Ormian, którzy wybrali Polskę za swoją ojczyznę kilka wieków temu. Jest to o tyle sympatyczne, że moja rodzina od 400 lat jest w Polsce, związki z Armenią do tej pory były nikłe. Odkąd jednak jestem duszpasterzem, staram się współpracować z rządem Armenii. Ormianie też odegrali piękną rolę, nie tylko w historii Polski. A Armenia, tak maleńki kraj, pamięta, że ma swoją diasporę - mówi Radiu Kraków ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski. "To odznaczenie mówi też o związkach starej i nowej emigracji ormiańskiej. Jest pewna symbioza i to miłe, że niezależnie, gdzie Ormianie przebywają, to czują się jedną wielką rodziną" - dodaje ks.Isakowicz-Zaleski

Warto przypomnieć, że to dzięki inicjatywie ks.Isakowicza-Zaleskiego w 2004 roku powstał w Krakowie pierwszy w Polsce chaczkar, czyli krzyż ormiański upamiętniający ludobójstwo Ormian w Turcji w 1915 roku. 

 

 

(Anna Łoś/ew)