Listę najpilniejszych potrzeb służby zdrowia w czasach koronawirusa sporządziły: Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum UJ oraz Polski Medyczny Zespól Ratunkowy. Wyzwań jest w sumie 28. Wśród nich opracowanie zestawu do masowej tlenoterapii

 - Tak zwane tlenowe komory, czyli te wszystkie komory hiperbaryczne, stoją, bo pacjenci tam nie przychodzą. To można by też szybko przerobić i powstawiać do szpitali. To tego typu pomysły: jak zmienić coś, co  było dla innego celu - mówił Łukasz Wilczyński, z krakowskiej firmy Planet Partners, która wraz z Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie współorganizuje akcję.

Poszukiwane są innowacje, szybkie i improwizowane rozwiązania, nietypowe metody działania. Na tym właśnie polega akcja Covid Challenge.

"To wyzwanie dla młodych naukowców, studentów i innowacyjnych przedsiębiorców chcących wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie by wesprzeć służbę zdrowia w walce z epidemią koronawirusa" - mówi Łukasz Wilczyński z krakowskiej firmy Planet Partners, jeden z dwóch współorganizatorów Covid Challenge  

Szczegóły można znaleźć na stronie  www.covidchallenge.pl.

 

 

Maja Dutkiewicz/jgk