1120 dotyczyło przekroczenia dozwolonej prędkości w rejonie przejścia dla pieszych. 239 wykroczeń związanych było z nieprawidłowym zachowaniem kierującego pojazdem wobec pieszego. Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie było 288. Najczęstsze wykroczenia pieszych to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych.

Rażącym wykroczeniem w ruchu drogowym jest wyprzedzanie bezpośrednio przed jak i na przejściu dla pieszych. Takie zachowanie jest jedną z głównych przyczyn powstawania groźnych wypadków drogowych, za które kierujący może otrzymać mandat karny w wysokości 1500 zł oraz 15 pkt karnych.

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych użytkowników dróg. Pieszemu zabrania się: wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, przy przekraczaniu jezdni korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze, przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym. Bardzo ważne jest, aby kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych.