|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Tory Szczucinki jednak nie zmienią się w ścieżkę rowerową. Samorządowcy się wycofują

Samorządowcy wycofują się z planów przekształcenia nieczynnej od lat linii kolejowej z Tarnowa do Szczucina w ścieżkę rowerową. Przeciwko tym planom protestowało m.in. Stowarzyszenie Miłośników Kolei z Krakowa, a także część okolicznych mieszkańców. Zwracali oni uwagę na to, że w okolicy powstają już ścieżki rowerowe na wałach Dunajca czy Wisły, a Szczucinka jeszcze może się przydać. Miłośnicy kolei zyskali też poparcie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, które właśnie poinformowało o wstrzymaniu likwidacji Szczucinki. Samorządowcy wycofują się tego pomysłu jednak przede wszystkim ze względu na pieniądze.

Posłuchaj rozmowy z Kamilem Jasicą ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie, mieszkańca Powiśla

fot. Kamil Jasica

Początkowo samorządowcom z Powiśla Dąbrowskiego obiecano, że budową ścieżki, która miała kosztować nawet 15 milionów złotych, zajmie się zarząd Małopolski. Zdaniem wicemarszałka Stanisława Sorysa, wójtowie i burmistrzowie mieli jednak przejąć fragmenty likwidowanej trasy kolejowej. Do czego - w obliczu protestów - nikt się nie kwapił. Pomysł ostatecznie upadł kiedy okazało się, że to jednak poszczególne gminy miałaby starać się o dofinansowanie takiej inwestycji. Wójtowie i burmistrzowie przestraszyli przestraszyli się odpowiedzialności, bo mogliby zostać bez linii kolejowej, bez pieniędzy na ścieżkę i z przyjętym majątkiem.

W internetowej ankiecie na stronie urzędu miasta Dąbrowy Tarnowskiej na 1151 głosujących, 76 procent osób było za utrzymaniem Szczucinki. "My samorządowcy nie upieraliśmy się nigdy przy tej ścieżce rowerowej, aczkolwiek pomysł się zrodził, propozycja z poziomu zarządu województwa była. Dzisiaj analizujemy i zbieramy opinię mieszkańców. Pomysł utrzymania linii kolejowej też od dawna nas nurtował i chcielibyśmy na dzisiaj połączyć to co się już dzieje. Czyli budowane ścieżki rowerowej na Wiśle i Dunajcu oraz linię kolejową" - wyjaśniał w rozmowie z Radiem Kraków burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczamrski.

Jak podpowiada wicemarszałek Stanisław Sorys, po wykonaniu niezbędnych prac po Szczucince mógłby w sezonie turystycznym kursować np. pociąg retro. Jak jednak zaznacza Sorys, do tego potrzebny jest plan samorządowców tak, aby turysta przy okazji mógł zobaczyć np. Malowaną Wieś w Zalipiu, do którego nie dociera Szczucinka. Wicemarszałek podkreśla, że województwo mogłoby dofinansować takie kursy, ale nie organizować. Tym musieliby się zająć samorządowcy, albo miłośnicy kolei.

Posłichaj wicemarszałka województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa

fot. Kamil Jasica

Zdaniem Kamila Jasicy ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie, mieszkańca Powiśla, najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie na trasie Szczucinki wypożyczalni drezyn rowerowych podobnej do tej, jaka z powodzeniem funkcjonuje w Bieszczadach. "Można byłoby zamówić wariant z mocowaniami na rowery. Można byłoby wtedy np. dojechać do Dąbrowy Tarnowskiej drezyną, rowerem pojechać do Synagogi, a później drezyną do Olesna i rowerem do Zalipia czy Muzeum Drogownictwa ze stacji Szczucinie".

Jak podkreśla miłośnik kolei z Powiśla Dąbrowskiego, stan linii kolejowej z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej wcale nie jest taki zły jak się o nim mówi. Odcinek do Żabna jest czynny dla pociągów towarowych, chociaż bardzo rzadko wykorzystywany. Natomiast miłośnicy kolei przeszli ostatnio nieczynny dla ruchu pasażerskiego od 16 lat fragment z Żabna do Dąbrowy Tarnowskiej żeby sprawdzić w jakim jest stanie i jak podkreśla Kamil Jasica, większość torów jest tylko zarośnięta, ubytków jako takich nie ma. "Poza sporadycznymi kradzieżami śrub i braku kawałka szyny" - mówi.  

Samorządowcy i miłośnicy kolei liczą na wsparcie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Kamil Jasica liczy też na to, że dzięki utrzymaniu Szczucinki i wznowieniu nawet sporadycznego ruchu turystycznego na tej trasie, w przyszłości można byłoby wrócić do pomysłu budowy połączenia kolejowego z Małopolski przez Wisłę do Buska-Zdroju, Kielc i Warszawy.

Posłuchaj burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego

Miłośnicy kolei w październiku chcą zorganizować pociąg specjalny na 110. rocznicę otwarcia Szczucinki z Tarnowa co najmniej do Żabna. „Linia na tym odcinku jest przejezdna. Znamy też stan fragmentu z Żabna do Dąbrowy, ale możliwość udrożnienia go i przejazdu nim to już kwestia rozmów ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe’’ - wyjaśnia Kamil Jasica.

 

 

 

 

Bartek Maziarz

96%
4%
WASZE KOMENTARZE

Liczba komentarzy: 21

Miłośnik infrastruktury

Niedziela, 14 sierpnia 2016, 16:54

po co komu takie tory ? Niech tera czyta bo chciał/ała 1.Rewitalizacja linii kolejowej nr 115 Tarnów - Szczucin po wybudowaniu nowej linii/łącznicy pomiędzy Mędrzechowem → Solcem Zdrój → Buskiem Zdrój wypełni lukę w sieci kolejowej pozostałej po granicach między zaborem Rosyjskim i Austrowęgierskim. Umożliwi znaczące skrócenie czasu podróży z centralnej Polski do Tarnowa, Nowego Sącza oraz Krynicy, a także przywróci Tarnowowi (byłemu miastu wojewódzkiemu) funkcję ważnego węzła kolejowego z korzyścią dla rozwoju całego zubożałego północnowschodniego subregionu województwa małopolskiego. 2. Forsowany projekt umożliwi utworzenie kolejnego międzynarodowego szlaku transportowego, który uzupełni ofertę korytarza „Bursztynowego" RFC11 (Rail Freight Corridors) łączącego wschodnią i południową granicę naszego kraju. 3. Nowa linia pozwoli na przekierowanie składów towarowych z pominięciem obciążonych ruchem pasażerskim linii Krakowskiego Węzła Kolejowego, co poprawi niezawodność transportu szynowego. Dodatkowo efektem prac (na odcinkach istniejących) będzie wzrost prędkości pociągów – 100 km/h dla pociągów towarowych i 100-140 km/h dla pociągów pasażerskich. 4. Postulowana inicjatywa nowego połączenia kolejowego Kielce-Tarnów z wykorzystaniem odcinków istniejących linii pozwoli na aktywizację terenów przyległych do tzw. Polski Wschodniej. Przeciwdziała marginalizacji obszarów problemowych. Wzmocni proces terytorialnego równoważenia rozwoju oraz będzie sprzyjać spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Stworzy warunki do lokalizowania inwestycji poza dotychczasowymi ośrodkami wzrostu i dyfuzji procesów rozwojowych na oddalone od nich obszary. Zmodernizowana arteria kolejowa wzmocni intensywność produkcji i wymiany oraz zwiększy mobilność mieszkańców. Znacząco umożliwi wyższą dostępność rynku pracy i edukacji dla mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie budowanej/rewitalizowanej linii kolejowej. [Na trasie przejazdu proponowanej inwestycji występuję najwyższa w województwie małopolskim (14 procentowa) stopa bezrobocia strukturalnego stan na: 30 VI 2016 – Powiśle Dąbrowskie]. Dodatkowo realizacja przedmiotowej inwestycji istotnie przyspieszy wzrost w sektorze turystyki wakacyjnej i weekendowej. 5. Ponadto wnioskowana inwestycja prócz korytarza towarowego łączącego Skandynawię i Bałkany (konkurencyjnego tj. tańszego i krótszego dla przewoźników niż transport zmodernizowaną linią kolejową E30 przez Kraków tudzież Podłęże – Piekiełko). Umożliwi powstanie unikatowego na skalę europejską szlaku kolei uzdrowiskowej: Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Krynica-Zdrój, Muszyna, Żegiestów-Zdrój, Piwniczna-Zdrój. 6. Linia Kolejowa nr 115 „Szczucinka” jest strategiczną trasą, która powinna być za wszelką cenę przywrócona społeczeństwu. Jak powszechnie wiadomo transport szynowy szczególnie wpływa na rozwoju specjalnych stref ekonomicznych. Sprawny system spedycyjny skraca czas przepływu towarów oraz osób, co ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zmniejszenie kosztów jej podejmowania. Dziś w państwach lepiej zorganizowanych trwa renesans kolei. W Polsce jest 100 miast powyżej 10 tys. mieszkańców bez czynnego połączenia kolejowego. W Czechach jest tylko jedno takie miasto, w innych krajach naszego regionu po kilka. Największe miasto bez kolei w Polsce liczy 92 tysiące mieszkańców (Jastrzębie-Zdrój), na Węgrzech 19,7 tys., na Słowacji 14,8 tys. Jednakowoż trzeba nadmienić, że w krajowym transporcie pasażerskim kolej nadal odgrywa najmniejsze znaczenie. Ponieważ udział transportu kolejowego w przewozach pasażerskich około 35 proc. liczby przewiezionych pasażerów w przewozach towarowych wynosi tylko około 12 proc. Niemniej jednak w ocenie ekspertów, docelowo pociągi/szynobusy powinny kursować głównym traktem, po komunikacyjnym kręgosłupie subregionu tarnowskiego. Zaś przewoźnicy busowi faworyzowani w Małopolsce w naturalny i rynkowy sposób powinni się dostosować do takiego modelu transportu zbiorowego. W najbliższej dekadzie nastąpi wzmocnienie kolei i jej roli w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu szynowego w przewozach pasażerskich i towarowych. Jednak należy spodziewać się, że w Polsce będzie nadal rosła mobilność, a drogi prowadzące do głównych miast będą systematycznie poszerzane, poprzez dynamicznie rozwijającą się sieć drogową. Jednakże liczba miejsc parkingowych, czy sieć ulic w centrach nie będzie wzrasta w oczekiwanym przez uczestników ruchu samochodowego poziomie. W związku z powyższym społecznie uzasadnione jest, aby Dąbrowa Tarnowska tj. ponad 11-tyś miejscowość centralna z siedzibą powiatu (z rozbudowującą się strefą ekonomiczną), posiadała zabezpieczony dostęp do szynowych przewozów towarowych. 7. Co więcej podkreślenia wymaga fakt, że na trasie będącej aktualnie na etapie wyłonienia Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego „Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej dk73” do końca 2018 roku powstaną dwa nowe obiekty inżynierskie, stricte dedykowane kolei. Jeśli linia kolejowa nr 115 nie zostanie w najbliższych latach modernizowana te warte kilka mln zł "obwodnicowe" wiadukty drogowe WD-07 km kol. 23+214 i WD-05 km kol. 25+526 wraz z przebudowaną zgodnie z dokumentacją wykonawczą infrastrukturą kolejową staną się swoistym memento oraz pomnikiem sukcesu wojewódzkich lobbystów (wyłącznie dbających o interes Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz Nowego Sącza), którzy to zaprzepaścili szansę na reaktywację linii kolejowej nr 115 Tarnów – Szczucin, w kontekście pozyskania środków z obecnej perspektywy UE. [ Organizator regionalnych przewozów pasażerskich, który w tym przypadku jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie zgłosił samodzielnego zainteresowania organizacją przewozów na ww. linii kolejowej i dlatego nie została ona włączona do sieci komunikacyjnej województwa małopolskiego, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. W związku z powyższym linia nr 115 nie została objęta programem inwestycyjnym (rewitalizacji) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Ponadto modernizacja tej linii kolejowej nie została ujęta w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, co m.in. przyczyniło się do jej braku w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. ] 8. Przywrócenie połączenia szynowego w zaniedbanej infrastrukturalnie północnej części subregionu tarnowskiego w ramach promocji zrównoważonego transportu, będzie realną alternatywą dla skrajnie niebezpiecznego busowego transportu publicznego (na niezmodernizowanej drodze krajowej dk73). Będącego na poziomie nie odpowiadającym standardom państwa członkowskiego UE w XXI wieku. To znaczy: ryzyko wystąpienia zdarzeń tragicznych z udziałem busów pasażerskich oraz samochodów wielkotonażowych zostanie zniwelowane.

Odpowiedz

Sobota, 13 sierpnia 2016, 01:02

jak będą budować coś na torach to niech też pomyślą o tych rowerzystach którzy chcieli żeby była ścieżka a nie tylko po tej ruchliwej drodze:(!!!!!

Odpowiedz

Sobota, 13 sierpnia 2016, 00:07

a po co komu takie tory i tak dużo osób niebedzie nimi jeździła a tak to by choćby jeździli nimi rowerzyści których jest coraz więcej

Odpowiedz

Piątek, 5 sierpnia 2016, 11:38

Niech burmistrz lepiej wytłumaczy jak to się stało, że nowa linia kolejowa Podłęże-Piekiełko wpisująca się tak jak Szczucinka w międzynarodowy szlak transportowy północ – południe pomimo jej braku na mapach sieci TEN-T znalazła się na podstawowej liście inwestycji Krajowego Programu Kolejowego do 2023. Jak wszystkim wiadomo lokalna „władzunia” nie powinna tracić energii i szukać biedarozwiązań pt. ścieżka rowerowa, lecz wraz z kolegami za świętokrzyskiej miedzy powinna się zjednoczyć i już teraz wrócić do pomysłu budowy połączenia kolejowego z Małopolski przez Wisłę do Buska-Zdroju, Kielc i Warszawy. Powinna ona z uporem bagiennego maniaka wnosić do MIB o wpisanie na listę zdań podstawowych prac przygotowawczych (finansowanych ze środków krajowych), które będą skutkowały opracowaniem kosztorysu w ramach Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą „Budowa nowej linii/łącznicy kolejowej Mędrzechów – Solec Zdrój – Busko Zdrój oraz rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii nr 115 Tarnów – Szczucin - Etap I: prace przygotowawcze” Prace przygotowawcze zapoczątkowane w KPK do 2023 r. umożliwią wykonanie projektów wykonawczych, które przez to będą sprawnie realizowane w kolejnym Krajowym Programie Kolejowym na lata 2023-2030 Tak jak już wspomniano wnioskowany wariant przedłużenia linii do Buska-Zdroju to odcinek Mędrzechów → Solec Zdrój → Busko Zdrój. Ponieważ jest to trasa najkrótsza oraz najtańsza w realizacji, która nie pomija Dąbrowy Tarnowskiej. Natomiast dotychczas lansowane przez władze centralne przedłużenie nowo projektowanego szlaku kolejowego w linii prostej na północ od Żabna omija szerokim łukiem Dąbrowę Tarnowską. Co dla rozwoju tego miasta znajdującego się na peryferiach rozwoju ekonomicznego nie jest korzystne, gdyż powoduje to dalszą jego marginalizację.

Odpowiedz

wydra

Piątek, 5 sierpnia 2016, 06:35

widoki z pociągu do Rzeszowa są paskudne może to wszystko przenieś za mrożną

Odpowiedz

Patałach

Czwartek, 4 sierpnia 2016, 00:19

@stary z Powiśla

Protesty i odwołania lokalnej społeczności do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach doprowadziły do wstrzymania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji postanowienie SKO.OŚ-60/1426/100/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r. W związku z tym chłopina wójt Nowego Korczyna musiał wydać Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2016 r. znak: ZITŚ.6722.8.2014.2015.2016 o wystąpieniu do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i tyle w temacie. Most w Borusowej ma być tylko drogowy, więc alternatywa Mędrzechów → Solec Zdrój → Busko Zdrój jest zasadna

Odpowiedz

Patałach

Środa, 3 sierpnia 2016, 23:39

"Lepiej być kanapowy nastoletnim emerytem" i trolować z fotami zarośniętego torowiska.Jak wspomniano powyżej pozostałą infrastrukturą szynową zajmą się miłośnicy kolei organizując przy współpracy z samorządem drezynowy sektor turystyki wakacyjno-weekendowej.

Odpowiedz

stary z Powiśla

Środa, 3 sierpnia 2016, 23:28

@mikol

Witam: Arek pomysł na 102, Mędrzechów → Solec Zdrój → Busko Zdrój / ale kiedy doczekamy się mostu na Wiśle w Borusowy pod Nowym Korczynem czy jest ktoś taki co na to pytanie odpowie?

Odpowiedz

Środa, 3 sierpnia 2016, 22:26

No i co Ci z tych torów ? jak taki zafascynowany jestes to zrob sobie zdjecie i powies nad szafkow

Odpowiedz

Środa, 3 sierpnia 2016, 22:14

Chorych nie brakuje. I dobrze, że zostaną tory a nie głupota rowerowa.

Odpowiedz

Patałach

Środa, 3 sierpnia 2016, 21:10

@myslectroche

Dokładnie myśleć trzeba Droga krajowa dk73 od Dąbrowy Tarnowskiej do Szczucina nie posiada żadnego ciągu pieszo-rowerowego, a Pan chcesz budować go na ternach rolniczych. Ewentualnie sporna ścieżka rowerowa mogła by powstać obok nasypu kolejowego jako droga technologiczna/przeciwpożarowa. Niech ją województwo buduje dlaczego nie proszę bardzo.

Odpowiedz

myslectroche

Środa, 3 sierpnia 2016, 20:47

No i dalej bedzie stalo przez xxx lat bo jakies patalachy walcza o cos co wogole nie istnieje od 16 lat i istniec nie bedzie,a tak bylaby sciezka rowerowa

Odpowiedz

Konsultacje

Środa, 3 sierpnia 2016, 14:37

@Tarnowianin

Liczy się aktywność czyli udział tzn.poparcie dla tej inwestycji w związku z tym, każda treść jest bezcenna wystarczy zwykły e-mail. Niemniej jednak dobrym pomysłem byłoby umieszczenie np. przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie wypełnionego formularza z rzeczową argumentacją

Odpowiedz

Tarnowianin

Środa, 3 sierpnia 2016, 13:21

Napiszcie Panowie, jakie argumenty najlepiej zawrzeć w formularzu! Tak żeby wysłanie uwag miało jakikolwiek sens. Pozdro.

Odpowiedz

Poprawka

Środa, 3 sierpnia 2016, 11:50

@Arek wie kto

Ma być pocztą tradycyjną lub na e-mail [ Niech Moderator poprawi]

Odpowiedz

Piti

Środa, 3 sierpnia 2016, 11:41

Walczcie. walczcie ! Podobnie było z trasa Kraków-Wieliczka. PKP podnosiło ceny biletów i ograniczało częstotliwość kursów: bo im się nie opłaca, busy dowożą ludzi i są za dużą konkurencją. Torowisko stare i nie maja pieniędzy na remont. Linia przez pewien czas była nieczynna, Powstała Spółka Koleje Małopolskie i remont ruszył. Dobudowano kilkanaście km. torów, wiadukty i przedłużono linię na lotnisko. ceny spadły o połowę, a pociąg czasem pęka w szwach i to nie tylko z powodu pasażerów na lotnisko, mnóstwo ludzi dojeżdża do pracy

Odpowiedz

mikol

Środa, 3 sierpnia 2016, 11:40

@Arek wie kto

nad tym prace juz są zaczęte :)

Odpowiedz

Arek wie kto

Środa, 3 sierpnia 2016, 11:24

@mikol

Zachęcam do udziału w konsultacjach publicznych do zmiany Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. Możesz tam ten powyższy postulat o przedłużeniu linii przez Mądrze Chowane Głowy umieścić: tu jest opis jak to zrobić http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797266-p_1.htm - jest odpowiedni formularz, który się wypełnia, a następnie przesyła pocztą elektroniczną lub na maila. Czas do 2 września. Później z tych konsultacji powstanie raport i ważne jest żeby w tabeli zbiorczej pojawiła się przynajmniej hasło Szczucinka, że społeczeństwo zabiega chociaż wie, że ta inwestycja nie znajdzie się w bieżącym programie kolejowym

Odpowiedz

mikol

Środa, 3 sierpnia 2016, 10:42

@Arek

Najkorzystniejszy wariant przedłużenia to odcinek Mędrzechów → Solec Zdrój → Busko Zdrój bo jest najkrótszy i najtańszy w realizacji a nie omija Dąbrowy Tarnowskiej które ma powyżej 10tyś mieszkańców. Przedłużenie w Żabnie omija Dąbrowe co dla rozwoju miasta nie jest korzystne jak wariant od Mędrzechowa.

Odpowiedz

Arek

Środa, 3 sierpnia 2016, 09:33

To teraz łączymy mostem Żabno z Buskiem i linia odżywa na nowo :-)

Odpowiedz