|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Małopolska straż pożarna tłumaczy sprawę zamówienia za ponad 3 mln zł

"Te insynuacje są krzywdzące i niesłusznie stawiają Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Krakowie w złym świetle" – mówi rzecznik komendy Sebastian Woźniak. Chodzi o informacje medialne, że małopolska straż pożarna bezprzetargowo kupiła za ponad 3 mln złotych sprzęt od firmy, której prezes ma zarzuty korupcyjne, m. in. za ustawianie przetargów dla wojska i łapówki. Zamówienie dotyczyło 50 sztuk namiotów stelażowych na przyczepach.

Fot. archiwum RK

"W trakcie prowadzonego postępowania zweryfikowaliśmy kontrachenta. Zgodnie z naszą wiedzą firma nie ma zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, a żaden z członków zarządu, z których każdy był mocowany do reprezentowania firmy, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. Nie było więc podstaw, aby wykluczyć tę firmę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Cały przebieg postępowania jest w pełni udokumentowany, a informacje na temat przedmiotu zamówienia, warunków realizacji, a także złożony ofert są upublicznione na stronie internetowej naszej komendy" - mówi Woźniak.

Prezes firmy, która wygrała przetarg na dostawę namiotów przebywa obecnie w areszcie.

Straż pożarna tłumaczy, że przed podpisaniem umowy firma dostarczyła certyfikaty potwierdzające, że towar spełnia wymagania techniczne i referencje w sprawie podobnych dostaw. 

Wartość zamówienia to ponad 3 mln 400 tys. zł brutto.

 

Oświadczenie KW PSP w Krakowie:

Oświadczam, że pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 50 sztuk namiotów stelażowych na przyczepach prowadzonego przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie wprowadzają opinię publiczną w błąd i bezpodstawnie w negatywnym świetle stawiają tut. Komendę.
W trakcie procedowania postępowania wykazano się ponadnormatywną rzetelnością urzędniczą prowadząc je w sposób przejrzysty i transparentny. Co więcej przebieg postępowania jest w pełni udokumentowany a informacje na temat przedmiotu zamówienia, warunków realizacji, a także złożonych ofert są upublicznione na stronie internetowej tut. Komendy. 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone było na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a więc z wyłączeniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w trybie zgodnym z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Ze względu na znaczną wartość szacunkową zamówienia postępowanie zostało upublicznione na ogólnodostępnej platformie zakupowej. Ponadto  skierowano zaproszenie do złożenia ofert do 12 podmiotów posiadających w swojej ofercie tego typu asortyment, pomimo iż w/w specustawa dopuszczała stosowanie trybu uproszczonego niekonkurencyjnego.
Ponadto informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania zweryfikowano kontrahenta, któremu zamówienie zostało udzielone. Zgodnie z posiadaną wiedzą firma nie ma zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, a żaden z członków zarządu, z których każdy umocowany jest do reprezentowania firmy nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. W związku z powyższym nie było podstaw do wykluczenia w/w firmy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zaznaczyć należy, że podobna sytuacja miała by miejsce gdyby postępowanie procedowane było w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Jednocześnie informuję, że przed podpisaniem umowy ww. firma dostarczyła referencje dot. skutecznego i prawidłowego przeprowadzenia podobnych dostaw (m.in. do KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim), a także certyfikaty i świadectwa badań potwierdzające, że zaoferowane namioty spełniają wymagania techniczne wyspecyfikowane w zaproszeniu do złożenia ofert. 
Zaznaczyć należy, że środki finansowe należne za dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową będą przekazane dopiero po prawidłowym zrealizowaniu zamówienia (w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury).
W trakcie prowadzonego postępowania otrzymano dwie oferty: 
1) Lubawa S.A., ul. Staroprzygodzka 117, 63 400 Ostrów Wielopolski – wartość oferty: 4 232 831,60 zł brutto; 
2) Rekord Hale Namiotowe sp. z o.o. ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław – wartość oferty: 3 289 635,00 zł brutto.
W dniu 28.04.2020 r. dokonano prezentacji namiotu zaoferowanego przez firmę Rekord Hale Namiotowe sp. z o.o. oraz przeprowadzono negocjacje w wyniku których zwiększono zakres przedmiotowy oferty, a jej wartość uzgodniono na 3 443 385,00 zł brutto. Jednocześnie zwrócono się do firmy Lubawa S.A. z pytaniem o możliwość obniżenia ceny za zaoferowany sprzęt w wyniku czego w dniu 05.05.2020 r. otrzymano pismo, w którym firma deklarowała możliwość obniżenia wartości oferty do 3 631 334,72 zł brutto. W związku z powyższym podjęto decyzję o podpisaniu umowy z firmą Rekord Hale Namiotowe sp. z o.o.
Reasumując zauważyć należy, że przeprowadzone postępowanie miało na celu wyłonienie kontrahenta, który dostarczy pełnowartościowy produkt z zachowaniem zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych. 
Dlatego też pojawiające się w przestrzeni medialnej insynuacje nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, są krzywdzące i niesłusznie stawiają w złym świetle KW PSP w Krakowie.

 

(Dominika Kossakowska/łk)

 

 

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy


Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres opinie@radiokrakow.pl

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na Facebooku  oraz Twitterze.

Zastrzegamy sobie prawo publikacji wybranych opinii.

77%
23%