|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Wtorek – drugi dzień bezterminowego strajku nauczycieli

Wtorek jest drugim dniem bezterminowego strajku nauczycieli. Strajkujący przychodzą do pracy: do szkół i przedszkoli, ale powstrzymują się od niej, nie wykonują żadnych czynności związanych z zawodem czy z opieką nad dziećmi.

Fot. P. Korczak

W poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności, m.in. z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Według ZNP w strajku biorą też udział nauczyciele niezrzeszeni w żadnym ze związków.

Wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej, że z danych przekazanych przez kuratoria do godz. 12.00 wynika, że do strajku przystąpiło 48,5 proc. szkół i placówek. Zaznaczył, że odsetek ten dotyczy tylko szkół i przedszkoli publicznych prowadzonych przez samorządy. Jak podała rzeczniczka MEN Anna Ostrowska, kolejne informacje o skali protestu resort edukacji przedstawi we wtorek.

ZNP i FZZ w styczniu rozpoczęły procedury sporu zbiorowego. W ich ramach przeprowadziły w marcu referenda strajkowe. Według ZNP z informacji zgromadzonych do czwartku rano wynika, że w strajku zamierzało wziąć udział 79,725 proc. ogółu szkół i przedszkoli w całym kraju, czyli 15 576 szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i zespołów szkół. Największy odsetek szkół i przedszkoli deklaruje przyłączenie się do akcji strajkowej w województwach: kujawsko-pomorskim – 91 proc., łódzkim – 87 proc., zachodniopomorskim – 85 proc. wielkopolskim – 84 proc., świętokrzyskim i śląskim – po 82 proc., warmińsko-mazurskim i dolnośląskim – po 81 proc.

W poniedziałek przed południem, komentując w Polsat News dane MEN dotyczące zasięgu strajku, prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział: "Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego w zdecydowanej liczbie województw ta statystyka (strajkujących szkół – PAP) pokrywa się z liczbą szkół, które deklarowały gotowość wejścia w spór zbiorowy, weszły w ten spór zbiorowy i tutaj mamy pełną satysfakcję, że ten strajk z punktu widzenia efektu liczbowego naprawdę jest udany".

Przykładowo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu poinformowało w poniedziałek, że z danych zebranych (w formie ankiet przesłanych przez dyrektorów placówek) w połowie szkół w regionie wynika, że na Dolnym Śląsku strajkuje 81,4 proc. szkół i przedszkoli. Dane te pokrywają się z odsetkiem placówek w regionie, które w referendum ZNP zapowiedziało udział w strajku. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim podało zaś, że w woj. lubuskim strajk odbywa się w 83 proc. placówek oświatowych.

Według danych, jakie zebrało pomorskie kuratorium oświaty, w województwie strajk nauczycieli w poniedziałek objął 77,4 procent placówek oświatowych. Z kolei według danych z opolskiego kuratorium oświaty w poniedziałek w strajku wzięli udział pracownicy 375 placówek, co stanowi 52 proc. wszystkich szkół. Dane Kuratorium Oświaty w Poznaniu wskazują, że w regionie do strajku włączyło się 37 proc. placówek oświatowych. Z danych Kuratorium Oświaty w Kielcach wynika, że w regionie świętokrzyskim do strajku przystąpiło ponad 41 proc. szkół i przedszkoli, a według danych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na Podkarpaciu w poniedziałek do strajku przystąpiło 21 proc. szkół i przeszkoli.

Dane o skali protestu zbierają też struktury związkowe i samorządy, jako organy prowadzące szkoły. Przykładowo do poniedziałkowego strajku nauczycieli na Pomorzu Zachodnim przystąpiło ponad 83,4 proc. placówek oświatowych – wynika z informacji zachodniopomorskiego ZNP. Według kuratorium wzięło w nim udział 77,5 proc. szkół i ich zespołów. Z kolei według danych ZNP strajk nauczycieli w Łódzkiem w poniedziałek odbył się w 1219 placówkach oświatowych, co stanowi 84 proc. szkół i przedszkoli regionu, w samej Łodzi strajkowało 316 miejskich placówek, w tym 115 przedszkoli.

W Białymstoku strajk nauczycieli odbył się w poniedziałek we wszystkich szkołach i przedszkolach, które to wcześniej deklarowały – wynika ze wstępnych informacji przekazanych przez miasto. Wcześniej przystąpienie do strajku deklarowało blisko 90 proc. placówek, czyli 111 szkół i przedszkoli, na 136 takich placówek w mieście. Z kolei władze Szczecina podały, że do poniedziałkowego strajku nauczycieli przystąpiło 106 placówek oświatowych ze 139 istniejących w mieście. Na konferencji w Warszawie wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska podała, że wśród nauczycieli, którzy mieli pojawić się w pracy w poniedziałek rano, ponad 8 tys. na ponad 10 tys. przystąpiło do strajku.

Dane o liczbie placówek objętych protestem i strajkujących nauczycielach, jeśli akcja protestacyjna potrwa dłużej, mogą się różnić we wtorek i w dniach następnych od danych poniedziałkowych, gdyż nauczyciele codziennie rano, przychodząc do pracy do szkoły czy przedszkola, podejmują decyzję, czy w tym dniu będą protestować.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister Kopeć zapewnił, że kuratorzy oświaty "monitorują sytuację pod względem bezpiecznych i higienicznych warunków i przestrzegania prawa". "Patrzymy na to, na ile sytuacja (...) jest dla rodziców trudna i czy dyrektor szkoły i samorząd wypełniają obowiązki nałożone na nich przez prawo" – powiedział.

W kontekście protestu Kopeć pytany był o zaplanowane na kwiecień egzaminy zewnętrzne – 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matury. Mogą się one zbiec w czasie z rozpoczętym w poniedziałek strajkiem nauczycieli.

Wiceminister zaznaczył, że najwięcej obaw budzi kwestia powołania tzw. zespołów nadzorujących egzaminy. Przypomniał, że zgodnie z przepisami prawa dyrektor powinien powołać zespół egzaminacyjny na dwa miesiące przed egzaminem i następnie – na miesiąc naprzód – zespoły nadzorujące, które będą nadzorować przebieg egzaminów w danej sali. Zespoły te mają składać się z dwóch lub trzech nauczycieli, zależnie od liczby uczniów.

"Nie widzę zagrożeń co do kwestii związanych z przebiegiem egzaminu. Jestem zresztą przekonany, że nauczyciele w swoich szkołach pozostaną przy uczniach i ten egzamin zostanie przeprowadzony" – dodał.

Przypomniał także, że weszła w życie nowelizacja rozporządzeń w sprawie organizacji egzaminów zewnętrznych (egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matur). Dają one możliwość powołania do zespołu nadzorującego nauczyciela z innej szkoły, a także osoby mającej kwalifikacje pedagogiczne. Jak wyjaśnił, chodzi o wykonywanie bardzo prostych czynności, takich jak np. poinformowanie ucznia, że nie może mieć przy sobie komórki, że nie może dzwonić, bo to unieważni jego egzamin, itd. Poinformował, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała specjalne instrukcje dla tych osób oraz że dyrektor musi taka osobę przeszkolić.

Kopeć pytany był także, czy MEN ma wiedzę, ilu faktycznie nauczycieli będzie pracować w zespołach nadzorujących i egzaminacyjnych, ile już zgłosiło się osób mających kwalifikacje pedagogiczne do pomocy przy egzaminach oraz czy te osoby będą weryfikowane, gdyż wymagania, jakie musi – zgodnie z przepisami – spełnić osoba, która pracuje z dziećmi są bardzo rygorystyczne.

"Gdy dyrektorzy będą mieli wiedzę, jakimi nauczycielami będą dysponować w swojej szkole, wtedy podejmą decyzje" – zaznaczył. "Oferujemy stworzenie pewnej bazy danych, która będzie dostępna, ale to, w jaki sposób skorzysta z tego dyrektor, jest decyzją dyrektora szkoły, także to, w jaki sposób zatrudni taką osobę przy odpowiednich rygorach prawnych" – mówił wiceminister. Podkreślił, że dyrektor, zatrudniając każdą osobę w szkole, ponosi odpowiedzialność za to i musi sprawdzić "te elementy, które są potrzebne po to, żeby ta osoba miała kwalifikacje i mogła mieć kontakt z uczniami". "Pełen obraz sytuacji, jak będzie to wyglądać, będziemy mieli dopiero jutro rano" – dodał wiceminister.

Od 25 marca do niedzieli włącznie trwały negocjacje rządu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego w trakcie negocjacji zmodyfikowały oczekiwania (początkowo upominały się o tysiąc zł podwyżki) i obecnie postulują 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" negocjowała m.in. podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 15 proc. od stycznia 2019 r. oraz zmianę systemu wynagradzania, według którego pensje nauczycieli byłyby bezpośrednio powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

W niedzielę wieczorem porozumienie z rządem zawarła tylko oświatowa Solidarność. ZNP i FZZ odrzuciły propozycje rządu. Wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, że rząd jest gotów, jeżeli pozostałe centrale związkowe zwrócą się z propozycją takich rozmów, do kontynuowania dialogu, bo – jak podkreśliła – jest to potrzebne polskiej szkole.

W poniedziałek wicepremier Beata Szydło po raz kolejny zaapelowała do ZNP i FZZ. "Wydaje mi się, że dzisiaj dużo więcej wszystkie strony mogą osiągnąć, rozmawiając przy stole, niż stawiając w takiej bardzo trudnej, niekorzystnej sytuacji i nauczycieli, i uczniów" – powiedziała. Podkreśliła, że nikt z siedzących przy stole podczas rozmów nie miał wątpliwości, że nauczycielom należą się podwyżki. "Chcemy, żeby to były zarobki odpowiadające nakładom pracy, przygotowaniu, kompetencjom, profesjonalizmowi polskich nauczycieli" – zaznaczyła.

Wskazała też, że "system oświaty wymaga zmian i reformy systemu wynagrodzeń". "My dzisiaj możemy spierać się na różne argumenty, możemy podejmować protesty, możemy próbować tłumaczyć pewne rzeczy, ale rozwiązania, które nie są realne do spełnienia, nie uzdrowią sytuacji. Dlatego zaproponowaliśmy takie zmiany, które po pierwsze są możliwe, po drugie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego, po trzecie gwarantują rozwój polskiej szkoły" – podkreśliła wicepremier Szydło.

Dodała, że w tej chwili najważniejsi są uczniowie, "żeby zdobywali dobre wykształcenie, żeby w spokoju mogli kontynuować swoją naukę i nie musieli dzisiaj przeżywać stresów związanych z ich egzaminami". "Uważam, że powinniśmy dzisiaj cały czas rozmawiać i przede wszystkim myśleć o uczniach. Wiem, że nauczyciele – jeszcze raz chcę to podkreślić – powinni lepiej zarabiać, powinni godnie zarabiać" – powiedziała Beata Szydło. Jak oceniła, porozumienie, do którego przystąpiła tylko oświatowa Solidarność, to wszystko gwarantuje.

Po poniedziałkowej konferencji prasowej wiceminister Kopeć zauważył, że porozumienie z Solidarnością pociąga za sobą konieczność istotnych zmian ustawowych oraz zmian na poziomie rozporządzeń i wymaga szybkich prac legislacyjnych. Przypomniał, że rządowe propozycje dla nauczycieli to w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Zaznaczył, że w przypadku dodatku za wychowawstwo nastąpi "gigantyczny wzrost".

 

 

 

(PAP/ko)

13%
87%
WASZE KOMENTARZE

Liczba komentarzy: 19

Kiełbie we łbie

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 12:05

@Voyager

A podstawa programowa musi być zrealizowana. Zobaczymy jak się ciało wywiąże. Na razie jest faza "bez myślenia". Poczekajmy jak przyjdzie czas a refleksję. Może przyjdzie, jeśli ma gdzie przyjść.

Odpowiedz

Voyager

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 11:40

Nie wiem czy ktoś ma świadomość, że lekcje które się nie odbyły należy odrobić. Nie były to nieobecności związane z chorobą, tylko strajkiem. Jak tak dalej pójdzie, wakacje zaczną się w połowie lipca lub później. Podejrzewam, że połowa z nauczycieli tak źle opłacanych ma już wykupione wczasy, a tu trzeba będzie iść w wakacje do pracy. I co wtedy? L4? Dzieciaki mają też plany wakacyjne. Ciekawie będzie.

Odpowiedz

Do szkoły

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 11:21

@Czytelniczka

Trochę się doinformuj zanim zaczniesz pisać bzdur!

Odpowiedz

Pietruszka

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 11:16

@Czytelniczka

Paniii, a mnie interesują korepetycje i nauczycielstwo. Reszte zostawiam zacnej szacownosci.

Odpowiedz

Ehh2

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 11:11

@Czytelniczka

To jesteś świadkiem złego.Nalezy czym prędzej zgłosić sytuację z Radcą, wtedy moze starczy dla...nauczycieli.Podatki już dawno przestały pełnić swoją pierwotną rolę i teraz w dużej mierze są źródłem informacji o obrocie gospodarczym. Jak coś nie jest zaksięgowane,to Yarek Prawy i Sprawiedliwy nie wie komu dac, żeby wszyscy mieli tyle samo.

Odpowiedz

Krakus

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 10:59

@Czytelniczka

Nie zareagowałaś na przestępstwo i pozwoliłaś na okradanie nas wszystkich z podatków?! Ale najlepiej innym wyrzucać, że czegoś nie zrobili.

Odpowiedz

Krak

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 10:54

To nauczyciele za korepetycje nie wystawiają paragonów? Tacy uczciwi i oszukują? Aż się wierzyć nie chce.

Odpowiedz

Czytelniczka

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 10:20

@Zirytowany Rodzic

A czy poprosiłeś już o kontrolę Urzędu Skarbowego na wszystkich placach targowych w Krakowie? Tam handlują wszystkim i nigdy paragonu nie widziałam ... A czy poprosiłeś o kontrolę Urzędu Skarbowego w kancelariach radcowskich? Była, dostałam poradę a 150 zł pan mecenas wsunął do brązowego portwela. A czy poprosiłeś o kontrole Urzędu Skarbowego dorożkarza wożącego turystów dookoła Rynku za 150 zł? Weź i się ogarnij ... Szara strefa kwitnie a Ty się czepiasz nauczycieli .... Czep się całego chorego państwa!

Odpowiedz

mity greckie

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 09:55

@Fabian

A po co mają strajkować. Ty byś strajkował, dostając pieniądze za opowiadanie bajek?

Odpowiedz

Czerwony Kaptur

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 09:41

Jaki mamy bilans? - dzieci przed egzaminem gimnazjalno-8-klasowym mają dodatkowy stres. Ich rodzice są wściekli - wiele rodziców nie pracuje, bo musi się zając zwłaszcza młodsza dziatwą, (który pracodawca się na to godzi i jak długo?) - część dzieci jest bez kontroli - licealiści z 3 klasy nie przygotowują się do matury. Teraz jest czas ostatnich powtórek. - licealiści z 1-ej klasy nie zrealizują podstawy programowej z przedmiotów, które kończą. Mówimy tu zależnie od wyborów, ale o chemii, fizyce, geografii, biologii etc. -szkolna gastronomia ponosi straty, a część żarcia idzie w kosz. Firmy będą miały straty, czy rodzice - zapłacili „z góry”, ale kasy nie dostaną, bo wszak jest siła wyższa w natarciu. +lepiej się jeździ po mieście

Odpowiedz

potencjalny wyborca PISu

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 09:03

Czekam na program karta nauczyciela -.

Odpowiedz

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 08:58

Prosimy zrozumcie nas - chcemy więcej hajsu, więc nie przyprowadzajcie nam dzieci.

Odpowiedz

Fabian

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 08:53

Katecheci też strajkują?

Odpowiedz

Kazek.

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 08:43

Po strajku nauczycieli powinien nastąpić strajk uczniów. Nauczyciele bez uczniów to zakład pracy bez środków do produkcji,który po prostu ulega likwidacji. I do tego zmierzają nauczyciele. Nie będzie uczniów nie będzie szkół. Nie będzie szkół nie będzie nauczycieli.

Odpowiedz

Zirytowany Rodzic

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 08:28

Oczekuję kontroli Urzędu Skarbowego w kręgu nauczycielskim. Należy sprawdzić na ile dochód wynikający z stosunku pracy jest zgodny ze stanem posiadania. Nie słyszałem by za korepetycje nauczyciel wystawiał rachunki. Wszyscy wiemy, że jest to powszechny proceder. Pora powiedzieć sprawdzam. Rząd dysponuje obecnie algorytmami do automatycznego wyszykiwania niescisłosci. Pokazali to przy VAC-ie.

Odpowiedz

QBit

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 08:19

Dla mnie obecny strajk to zbiorowe szaleństwo. Zdecydowanie ze szkodą dla dzieci. Nie wiem jak długo to potrwa, bo sytuacja jest jak na dziś patowa. Jednak jestem ciekawy czy ktoś myśli, co będzie jutro, za tydzień. Jeśli rodzicom ta sytuacja odpowiada to super. Uważam, że jednak należy zwracać się do strajkujących nauczycieli o powrót do pracy. Na razie wszyscy dobrze się bawią niemniej Rubikon został przekroczony. Od września oczekuję reformy, której skutkiem powinno być zlikwidowanie karty nauczyciela. Nie widzę żadnego powodu by społeczeństwo, posiadało taką uprzywilejowaną grupę. Nie ma już takich grup. Skoro chcą zasad rynkowych to niech je maja. Wszystko będzie normalnie, a nie jak obecnie. Konieczne zwiększenie pensum i odsianie nauczycieli, którym się nie chce pracować, rozliczanie z wyników nauczania. Dalsze dosypywanie kasy do tego tworu jest strata pieniędzy. Rozsądek pilnie poszukiwany, bo ZNP nie wyrwie tej kasy i to jest oczywiste.

Odpowiedz

Lista płac

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 07:59

@Ehh

Długo nie będzie trwało. No, do wypłaty, bo za czas strajku kasy nie dostaną

Odpowiedz

Do roboty

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 07:54

Banda nierobów !! 18godzin tygodniowo !! A sorrki ich godzina pracy to 45minut. Wstyd !!! Kiedyś nauczyciel chciał uczyć dziś to tylko kasss ! Wstyd !!

Odpowiedz

Ehh

Wtorek, 9 kwietnia 2019, 07:35

Ludzie określijcie się ile to będzie trwało !!!Przecież ten czas można miło spędzić i ...jechać z dziećmi na przedsezonowy urlop,kiedy to ceny są dużo niższe i można zwiedzać bez tłumów.

Odpowiedz