|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Czym oddychają mieszkańcy gmin krakowskiego obarzanka? Podsumowanie akcji „Małopolska bez smogu”

Od 31 października do 16 grudnia w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim, przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w 8 gminach krakowskiego obwarzanka oraz na obrzeżach Krakowa, w Tyńcu. W ciągu 6 tygodni przenośne pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego sprawdziły jakość powietrza w Liszkach, Świątnikach Górnych i Niepołomicach (pomiary od 31.10 do 15.11), w Zielonkach, Wieliczce i Brzeziu w gminie Zabierzów (pomiary od 16 do 29.11), a na finiszu akcji (od 1.12 do 16.12) w gminie Wielka Wieś (miejscowość Szyce), Michałowicach i Tyńcu.

Posłuchaj debaty podsumowującej akcję

W pierwszym etapie badań pyłomierze zostały umieszczone w gminach: Liszki, Niepołomice i Świątniki Górne. Na 14 pełnych dni pomiaru w gminie Liszki dopuszczalny poziom (50 ug/m3) został przekroczony 5 razy, co stanowi najgorszy wynik wśród tych trzech miejscowości. W Świątnikach Górnych na 15 pełnych dni pomiarów przekroczenie średnio dobowej normy wystąpiło 1 raz. W Niepołomicach problem z przekroczeniem dopuszczalnych wartości wystąpił przez 1 dzień. Warto podkreślić, iż w okresie pomiarów wartość średnią przekraczającą normę (średnia z 8 stacji WIOŚ) w Krakowie odnotowano przez 2 dni. Przypomnijmy: według polskiego prawa normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 mogą być przekroczone w ciągu całego roku przez 35 dni.

W drugim etapie badań analizatory zostały przestawione na teren gmin: Zielonki, Zabierzów (miejscowość Brzezie) oraz Wieliczka. W tych miejscowościach pomiary były prowadzone między 16 a 30 listopada. Na 13 pełnych dni pomiaru w gminie Wieliczka i miejscowości Brzezie podczas trzech dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu. W Zielonkach były dwa takie dni. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę również przez trzy dni.

W trakcie ostatniego etapu akcji „Małopolska bez smogu” pyłomierze badały jakość powietrza w gminach: Michałowice, Wielka Wieś (miejscowość Szyce) oraz w Tyńcu (Gmina Miejska Kraków). Pomiary prowadzono od 1 do 16 grudnia. Na 15 pełnych dni pomiaru w Tyńcu, podczas siedmiu dni została przekroczona dopuszczalna dobowa norma stężenia pyłu PM10 (50 ug/m3). W Michałowicach były cztery dni z przekroczoną dopuszczalną normą stężenia. W Szycach przekroczenie nastąpiło 2 razy. W Krakowie średnie stężenie przekraczało normę przez 6 dni.

Niepokojące są wysokie odczyty średnio godzinnych stężeń w badanych miejscowościach, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece i kotły. Często wartości te były dużo wyższe niż stężenia występujące na stacjach w Krakowie.

Dane maksymalne dla poszczególnych miejscowości akcji „Małopolska bez smogu” w zestawieniu z uśrednionymi dla Krakowa:

Podczas prowadzonych w ramach akcji pomiarów, duży wpływ na podniesienie się stężenia na obszarze Krakowa miał transport zanieczyszczenia w dół doliny z terenów otaczających miasto. Efekt pogłębiał się, gdy pogoda była bezwietrzna. W obszarze kotliny, w której leży Kraków, stężenia utrzymywały się przez cały dzień, podczas gdy w otaczających gminach, które położone są poza niecką, spadały. Taki efekt był szczególnie widoczny w okresie 27 i 28 listopada:

Aby poprawić jakość powietrza w małopolskich miejscowościach, należy przede wszystkim wdrożyć działania mające na celu likwidację źródeł niskiej emisji. Proces wymiany kotłów w gminach postępuje zbyt wolno i obserwując wyniki przeprowadzonych w ramach akcji „Małopolska bez smogu” pomiarów możemy stwierdzić, że problem z jakością powietrza pojawia się wieczorami, gdy mieszkańcy zaczynają palić w swoich kotłach i piecach.

Mieszkańcy muszą mieć świadomość zapisów uchwały antysmogowej i kar grożących za niedostosowanie się do niej. A z przepisów tych wynika, że do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły, które nie spełniają standardów jakościowych. To oznacza, że używanie pozaklasowych kotłów (poniżej 3 klasy) będzie nielegalne od 1 stycznia 2023, a do końca 2026 r. trzeba będzie wymienić wszystkie kotły klasy 3 i 4.

Organizatorzy akcji:

 

Partner główny:

 

 

Akcja prowadzona we współpracy z gminami: Liszki, Świątniki Górne, Niepołomice, Zielonki, Wieliczka, Zabierzów, Wielka Wieś, Michałowice oraz Gminą Miejska Kraków.

 

 

 

 

56%
44%