|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Ważne żeby się chciało - zadania nowej Rady Mieszkańców DPS przy ul.Rozrywka1 w Krakowie

Dom jest stacjonarną jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 60 osób dorosłych obojga płci, uzależnionych od alkoholu.

dyr.DPS D.Żebrowski

Katarzyna Pelc rozmawia z

Dariuszem Żebrowskim - dyr. DPS,
Bogdanem Wojnarem- terapeutą w DPS,
oraz z p. Joanną, p.Henrykiem, p.Ryszardem - przedstawicielami Rady Mieszkańców DPS

 

Proces terapeutyczny obejmuje:

 

  • Zebrania społeczności  mieszkańców które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. Ich celem jest wzmacnianie funkcjonowania w rolach społecznych i branie odpowiedzialności.
  • Terapię zajęciową realizowaną w ramach pracowni: plastycznej, botanicznej oraz teatralno - muzycznej.
  • Terapię dnia codziennego  przygotowującą do większej samodzielności.
  • Terapię indywidualną  podczas której omawiane są postępy oraz pojawiające się trudności. Analizowane są stany emocjonalne, system przekonań, sposoby myślenia itp.
  • Zajęcia terapii grupowej  mają na celu przybliżyć problematykę związaną z uzależnieniem oraz rozpoznaniem wzorców funkcjonowania psychospołecznego mieszkańców.
  • Rehabilitację neuropsychologiczną – RehaCom  ( zestaw programów treningowych służących komputerowo wspomaganej rehabilitacji chorych z zaburzeniami funkcji poznawczych. Celem jest poprawa sprawności dla wszystkich rodzajów zaburzeń procesów poznawczych. Trudność zadania jest dostosowywana do możliwości chorego).
  • Rehabilitację ruchową która obejmuje zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia przez mieszkańca możliwie najwyższego poziomu  funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 

Mieszkaniec uczestniczy we wszystkich lub w wybranych elementach Programu Readaptacji. Indywidualizacja oddziaływań odbywa się w ramach ustaleń Zespołu Interdyscyplinarnego, którego działania poddawane są regularnej superwizji.

0%
0%