|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Sprawozdanie z konferencji pt. "Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień - Program Ograniczania Picia alkoholu" cz. 1

20 czerwca 2017 r. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień- Program Ograniczania Picia alkoholu”. Organizatorami konferencji byli Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Posłuchaj:

Podczas konferencji mieliśmy okazję do wysłuchania siedmiu wykładów będących kompleksowym spojrzeniem na tematykę nowatorskiej metody w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu. Przedstawione zostały kierunki rozwoju systemów lecznictwa uzależnień w Europie i na świecie oraz perspektywa polska: zalecenia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania Programu Ograniczania Picia oraz wyniki ogólnopolski badań na temat poziomu akceptacji dla idei ograniczania picia jako celu w terapii uzależnień.           
Kolejno wystąpienia dotyczyły wybranych aspektów somatycznych i psychiatrycznych patologicznego używania alkoholu, diagnozy i leczenia bezsenności u osób nadużywających alkoholu oraz możliwości, jakie dają nowe technologie we wspieraniu ograniczanie picia alkoholu. Bardzo cenna była również praktyczna perspektywa terapeutyczna osoby realizującej z pacjentami Program Ograniczania Picia.

 

Prelegenci:


Paweł Brudkiewicz - specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Współzałożyciel i Redaktor Naczelny czasopisma specjalistycznego „Medycyna Praktyczna- Psychiatria”. Specjalista w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie.
Jolanta Celebucka - doktor nauk biologicznych, magister pedagogiki, kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Autor i realizator Programu Ograniczania Picia.
Jadwiga Fudała - socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący, organizator systemu lecznictwa odwykowego w zakładach karnych, wieloletni kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia w województwie mazowieckim oraz wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Wyższej Finansów i Zarządzania. Od 2005r kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Harald Klingemann - doktoryzował się na Uniwersytecie w Kolonii w Niemczech, konty-nuując karierę naukową na Uniwersytecie w Bonn. Przez wiele lat był dyrektorem nau-kowym w Swiss Institute for the Prevention of Alcohol and Drug Problems w Lozannie, a następnie w Swiss consortium for alcohol treatment research oraz School of Social Work of the University of Applied Sciences w Bernie, w Szwajcarii. Wieloletni członek Szwajcarskiej Federalnej Komisji ds. Problemów Alkoholowych.
Justyna Klingemann - doktor nauk humanistycznych, socjolog medycyny, adiunkt w Zakładzie Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurolo-gii w Warszawie. Członek Zespołu Doradców Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązy-wania Problemów Alkoholowych do spraw Lecznictwa oraz Członek Zarządu the Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol (KBS).
Robert Modrzyński - doktor nauk społecznych, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący. Specjalista w Ośrodku „Terapia Nałęczów”.
Marcin Siwek - doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra, adiunkt
w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz starszy asystent
w Klinice Psychiatrii Dorosłych Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie kieru-je Pododdziałem Zaburzeń Afektywnych. Specjalista w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie

 

mat.pras./kp

100%
0%