|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Pro Domo

CENTRUM INTEGRACJI PRO DOMO - dom pomocy postpenitencjarnej

Posłuchaj:

fot. K.Pelc

Centrum Integracji Pro Domo to przejściowy dom dla osób bezdomnych, które opuszczają zakłady karne i areszty śledcze i w wyniku zaistniałych okoliczności nie mogą lub nie powinny wracać do środowiska sprzed pobytu w jednostce penitencjarnej. Centrum oferuje 8 miejsc rotacyjnych dla mężczyzn umożliwiających pobyt stacjonarny w okresie 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu do 6 miesięcy.

Mieszkańcy Pro Domo zobowiązani są do podjęcia zatrudnienia oraz uczestniczenia w terapii zgodnie z zawartym kontraktem indywidualnym. Centrum oferuje mieszkańcom oddziaływania terapeutyczne i psychoedukacyjne ukierunkowane na zapobieganie nawrotom uzależnienia oraz motywowanie do wyznaczania życiowych celów i wsparcie w ich realizacji.  Mieszkańcy mają możliwość konsultacji z prawnikiem, doradcą zawodowym, psychologiem i terapeutą uzależnień.

Pro Domo jest miejscem, gdzie pod okiem specjalistów można odnaleźć się w rzeczywistości: podjąć zatrudnienie, odnowić kontakty z rodziną, znaleźć specjalistyczne wsparcie w walce z uzależnieniem, odnaleźć pasję i nabyć umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Warunki przyjęcia:

  • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary lub zakończenie odbywania kary pozbawienia wolności;
  • Uprzednie dostarczenie wypełnionego kwestionariusza oraz pisemna akceptacja Regulaminu obowiązującego w Centrum (pliki do pobrania poniżej);
  • Potwierdzenie do zakwaterowania przez Kierownika Centrum;
  • Oddanie pod dozór Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja (zgoda na objęcie dozorem przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja jest wysyłana do Sądu Penitencjarnego po otrzymaniu postanowienia o wyznaczeniu Stowarzyszenia do wykonywania dozoru lub na wniosek – również mailowy – wychowawcy lub kierownika penitencjarnego przed wyznaczeniem posiedzenia Sądu Penitencjarnego w sprawie udzielenia zezwolenia na udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia) – warunek dotyczy wyłącznie osób warunkowo przedterminowo zwalnianych z odbywania kary ubiegających się o pobyt w Pro Domo.

Osoby zainteresowane pobytem lub ich przedstawicieli zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Centrum:

Ewelina Ćwiertnia

tel. 578 116 110

pn-wt w godz. 8:00-20:00

śr-pt w godz. 14:00-20:00

e-mail: ewelina@probacja.org

40%
60%