|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

Jest pierwszym w Polsce Domem przeznaczonym dla osób uzależnionych od alkoholu. To jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków. Działa od 26 czerwca 2012 roku.

Mieszkańcem DPS przy ul. Rozrywka 1 może zostać osoba dorosła – kobieta lub  mężczyzna, uzależniona od alkoholu lub pijąca szkodliwie, która wyraziła zgodę na udział w Programie Readaptacji.

Przedmiotem podstawowej działalności Domu jest świadczenie osobom uzależnionym od alkoholu, wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb, oraz umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Najważniejszym  statutowym zadaniem w ramach usług wspomagających w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 jest realizacja  Programu Readaptacji.

Program Readaptacji jest programem terapeutyczno - rehabilitacyjnym, obejmującym swoim zakresem pracę z mieszkańcem nad problemem uzależnienia, ukierunkowanie na abstynencję, zmianę zachowań i nawyków oraz naukę zdrowego stylu życia.

Podjęcie terapii w ramach Programu Readaptacji jest  priorytetowe, stąd wymagane jest, aby osoba świadomie podjęła decyzję dotyczącą zmiany. Zadaniem zespołu terapeutyczno-opiekuńczego jest podtrzymywanie motywacji do wprowadzania zmian w życie mieszkańca w odniesieniu do jego możliwości i ograniczenia.

 O realizacji działań na rzecz mieszkańców uzależnionych od alkoholu, o tym jaka jest procedura przyjęcia, a także o formach readaptacji Katarzyna Pelc rozmawia z Moniką Przybylską  i Dariuszem Żebrowskim, dyrektorem DPS

100%
0%