|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
12 630 62 06 (reklama)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
reklama@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Całodobowy telefon zaufania dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin

Posłuchaj audycji

Fot. Katarzyna Pelc

Jeśli szukasz informacji, porady, wsparcia w sytuacji kryzysowej związanej z piciem alkoholu prze Ciebie lub bliską Ci osobę – zadzwoń 12/411 60 44

Telefon dedykowany jest szczególnie osobom dotkniętym problemem alkoholowym (osoby uzależnione, rodziny lub bliscy osób uzależnianych, osoby pijące ryzykownie). Telefoniczne poradnictwo jest również świadczone osobom nadużywającym innych substancji psychoaktywnych, doświadczonym przemocą, problemami zdrowotnymi i innymi problemami egzystencjalnymi. Jedną z nielicznych tego typu działalności pomocowych w Polsce, działających całą dobę.

Telefon zaufania realizowany jest jako forma sygnalizacji problemów społecznych z różnych obszarów. Specjaliści świadczą doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej wymiany osobom, które przeżywają trudności. Kontakt z Telefonem Zaufania może nawiązać każda potrzebująca osoba, zwłaszcza w momencie kryzysu. Specjaliści dyżurujący w telefonie zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie, rozmowę, udzielenie informacji. Na prośbę telefonującego, dyżurni Telefonu Zaufania kierują go do odpowiednich służb i instytucji pomocowych oraz informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu. Szczególnie w sytuacjach zagrożenia samobójstwem stosowana jest przez dyżurujących procedura mająca na celu jak najdokładniejsze zebranie informacji oraz przekazanie informacji o zagrożeniu do służb ratunkowych. Problematykę kwestii zgłaszanych przez osoby dzwoniące rozpatruje się w kilku obszarach takich jak:

 • problemy egzystencjalne, np.: myśli, zamiary, próby samobójcze, przemoc psychiczna,
 • kwestie informacyjno – poznawcze, np.: nagłe wypadki, pytania z różnych dziedzin wiedzy,
 • problemy rodzinne, np.: konflikty małżeńskie i partnerskie, trudności wychowawcze, przemoc w rodzinie,
 • problemy społeczne, np.: bezrobocie, kwestie prawne, socjalne, przemoc ekonomiczna,
 • uzależnienia, np.: alkoholizm, narkomania, nikotyna, hazard, komputer, zakupy, diety, procedura postanowienia sądowego o leczeniu odwykowym,
 • problemy seksualne, np. : przemoc, ciąża, orientacje,
 • problemy zdrowotne, np.: choroby w tym psychiczne, niepełnosprawność.

 

W Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień działa też Punkt Konsultacyjny. Jega zadania to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnychsocjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy;
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia;
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia;
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny;
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
84%
16%