|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Idee jagiellońskie - Czy warto do nich wracać ?

Idee jagiellońskie - zapomniany kapitał kulturowy, polityczny, społeczny. O tradycji jagiellońskiej historycznie i współcześnie dyskutowali w Kole kultury 20 września goście Jolanty Drużyńskiej prof Leszek Korporowicz, socjolog, kulturoznawca z Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ i prof. Krzysztof Koehler, poeta, krytyk literacki, eseista, wybitny znawca kultury sarmackiej z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

J.Druzyńska rozmawia z prof. L. Korporowiczem i prof. K. Koehlerem

herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów

 

Aż do czasów uni z Litwą Polska była przeciętnym europejskim krajem - pisał historyk Paweł Jasienica. Zadania jakie przed nią stawały rozwiązywała niegorzej niż inne europejskie kraje (...) mogła zostać państwem jednego narodu, jakich sporo na kontynencie. Zawarłwszy unię do spółki z Litwinami oraz licznymi Rusinami, stworzyła problematykę, której w ogóle nigdy i nigdzie przedtem nie było (...)

Wewnątrz wspólnego państwa przebiegały granice wiar i kultur. W tej kwestii nie istnialy żadne precedensy, nikt nie umiał, nie próbował rozwiązywać zagadnień tak rozległych i zawiłych. Politycy polscy ale i litewscy stanęli wobec tych wyzwań nagle, bez przygotowania.

Wspólne polsko litewskie porozumienia polityczne, od uni zawartej w Krewie w 1385 roku do uni lubelskiej (realnej) w 1569 roku, podczas których krystalizowała się Rzeczpospolita Obojga Narodów, wykształciły w XIX wieku pojęcie "idei jagiellońskiej".

Znakomity historyk Władysław Konopczyński ( 1880 -1952) pisał o idei jagiellońskiej, która oznaczła według niego " jak najszerszy samorząd dzielnicowy i  kulturalny  oraz indyferentyzm państwowy wobec różnic narodowościowych, językowych i religijnych w kraju. Podkreślał ponadto, że syntezę pierwszego i drugiego pierwiastka miał stanowić federalizm, rozumiany jako wolne współżycie ludów na świeżym powietrzu, pod wspólnym lekkim i niekosztownym dachem, gdzie zaciera się granica między polityką wewnętrzną i zewnętrzną, między tym, co moje i twoje" ( cyt. za Marta Mackiewicz "Uwagi nad ideą jagiellońską w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku")

Z tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów  wyłaniają się również warte przypomnienia ważne wartości kulturowe, społeczne. Odwołanie się do nich m in do nowatorskiej myśli dot.tolerancji i poszanowania praw wyznawców innych religii Pawła Włodkowica, rektora Akdemii Krakowskiej, stało się  podstawą projektu  "Idee jagiellońskie wobec wyzwań wsółczesności ". To seria powiązanych i skorelowanych programowo seminariów, realizowanych  w Krakowie (UJ) , a także na uniwersytetach w Oxfordzie i Kijowie, które mają ukazać inspirujące bogactwo idei z czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów o walorach istotnych w sytuacji interakcji kulturowych świata współczesnego.

"Cele Projektu realizowanego w strukturach Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społecznego i Dialogu Międzykulturowego „Cooperantis” w Krakowie,  pisze prof.Leszek Korporowicz - odniesione są  do współczesnych środowisk interakcji kulturowych. Bazują one na jagiellońskim i jednocześnie europejskim dziedzictwie rozumienia fundamentalnych wartości w relacjach międzykulturowych, odnoszą się do sposobu traktowania praw kulturowych jako praw człowieka  ale jednocześnie jako wielkiego kapitału jaki zawarty jest w dziedzictwie kulturowym.  ziedzictwo to może być odczytywane w sposób twórczy, inspirujący, może nie tylko dzielić, ale i łączyć, wspomagać i pokazywać dobre rozwiązania na przyszłość."

 

26 września  br w Collegium Maius UJ odbyła się krakowska część projektu, konferencja naukowa  pt "Idee jagiellońskie w relacjach międzykulturowych".

jd

 

 

 

100%
0%