|
|
Kraków 101.6 MHz
Kraków
101.6 MHz
Tarnów
101,0 MHz
Nowy Sącz
90,0 MHz
Zakopane
100,0 MHz
Andrychów
98,8 MHz
Gorlice
97,4 MHz
Krynica-Zdrój
102,1 MHz
Rabka-Zdrój
87,6 MHz
Szczawnica
90,0 MHz
|
Kontakt 4080 (SMS)
DZIEJE SIĘ COŚ W TWOJEJ OKOLICY?
SKONTAKTUJ SIĘ!
12 200 33 33 (antena)
12 630 60 00 (recepcja)
4080 (SMS)
500 202 323 (SMS i MMS)
redakcja@radiokrakow.pl
|
A
A
A

Anna Aseńko. Okręg - Kraków. Nowoczesna

  1. Czy najlepiej zarabiający Polacy powinni płacić wyższe niż dotychczas podatki?

 

Odp. Osobiście uważam, że obecnie problemem nie jest wysokość podatków a ich ściągalność oraz rzeczywiste wpływy do budżetu. Obecny system podatkowy z licznymi zróżnicowanymi stawkami, zwolnieniami jest niejasny i stwarza wiele możliwości nadużyć zarówno ze strony podatników jak i urzędów skarbowych. Dlatego proponujemy ujednolicenie stawek podatkowych.

 

  1. Czy wiek, w którym Polacy przechodzą na emeryturę, powinien być obniżony?

 

Odp. Biorąc pod uwagę obecną strukturę demograficzna kraju obawiam się, że jest to luksus, na który obecnie, jako społeczeństwo nie możemy sobie pozwolić. Obecny system emerytalny i tak zmusza emerytów do podejmowania dodatkowych prac zarobkowych, a skrócenie okresu składkowego obniżyłoby i tak już niskie świadczenia.  Być może zorganizowana i przemyślana polityka prorodzinna pozwoli nam kiedyś powrócić do tego tematu.

 

3. Czy Narodowy Fundusz Zdrowia powinien być zlikwidowany, a służba zdrowia finansowana bezpośrednio z budżetu państwa?

 

Odp. Powinna się zmienić organizacja opieki medycznej w Polsce. Obecny system jest źle zorganizowany, marnotrawionych jest wiele pieniędzy na niepotrzebne hospitalizacje i wizyty tylko i wyłącznie z powodu niedoszacowania finansowego wielu procedur medycznych. Znamy przypadki, kiedy pacjent w celu wykonania badań, które można zrobić ambulatoryjnie jest przyjmowany do szpitala tylko i wyłącznie po to, aby nie generować strat. Wszystko to utrudnia nie tylko szybkie postawienie diagnozy, ale i dalsze leczenie. Zmiana nazwy jednostki zarządzającej finansami opieki zdrowotnej nie pomoże bez gruntownej przemyślanej i długofalowej reformy całego systemu. Zmiana finansowania na bezpośrednie z budżetu Państwa może jedynie doprowadzić, ze system opieki zdrowotnej będzie musiał podczas uchwalania budżetu rywalizować o środki finansowe z innymi resortami. Może to doprowadzić w konsekwencji nawet do zmniejszenia finansowania opieki zdrowotnej i jeszcze dłuższego oczekiwania na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

 

4. Czy euro powinno zastąpić złotówkę?

 

Odp.  W długofalowej perspektywie uważam, że tak. Jednak, kiedy i na jakich zasadach, o tym powinni w dużej mierze decydować ekonomiści. 

 

5 Czy Polska powinna przyjąć określoną liczbę  uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu ogarniętych konfliktem?

 

Odp.  Nie wyobrażam sobie, żeby odmówić pomocy ludziom, którzy próbują ratować swoje życie uciekając przed wojną. Dzielenie ich według wyznania, rasy czy koloru jest niehumanitarne. Powstają liczne głosy, że nie stać nas na imigrantów ekonomicznych, kiedy polskie rodziny dostają zasiłki takiej wysokości, że ledwie wegetują. Nie za bardzo więc, wyobrażam sobie sytuację, że ktoś chciałby narażać swoje życie aby dotrzeć do Polski i korzystać tutaj ze świadczeń socjalnych. Ponadto wszystkie badania wskazują, że w krajach, które kiedyś przyjmowały emigrantów (w tym również Polaków) ich rozwój ekonomiczny uległ zasadniczemu przyśpieszeniu. Biorąc pod uwagę kiepska sytuację demograficzną naszego kraju może jest to ciekawe rozwiązanie.

 

6. Czy aborcja powinna być całkowicie zakazana, podobnie jak in vitro?

 

Odp. Sposób sformułowania powyższego pytania sugeruje, że In vitro jest zakazane, co nie jest prawdą. In vitro jest sprawdzoną i uznaną metodą leczenia bezpłodności i nie uważam za stosowne jej zakazywania. Nieetycznym byłoby zakazywanie komuś możliwości leczenia z powodu przekonań religijnych, nawet większości społeczeństwa. W niektórych religiach transfuzja krwi jest nieakceptowana, a jednak nie wprowadzamy ustawowego zakazu jej wykonywania.

Aborcja czasami jest metoda na uratowanie zdrowia i życia matki. Myślę, że nikt nie dał nam prawa, aby skazywać kobietę naśmieć lub kalectwo, dlatego że chwilę wcześniej zaszła w ciążę, a do tego mógłby prowadzić całkowity zakaz aborcji.

Państwo będąc organizacją świecką powinno dać obywatelowi możliwość korzystania z dostępnych procedur medycznych. Natomiast, jeśli metody te nie są akceptowane przez jakieś wyznanie, rolą tego kościoła jest nauczanie i wymaganie odpowiedniej postawy wobec swoich wiernych.

 

 

7. Czy  ustawa o związkach partnerskich powinna zostać uchwalona czy odrzucona przez parlament?

 

Odp. Uważam, że skoro takie jest życzenie części obywateli, że chcą żyć w tego typu formie związku to powinniśmy to uszanować. Nie czuję się uprawniona do decydowania za kogoś, czy w zależności od rasy, orientacji, religii czy jakiejkolwiek innej cechy może żyć w związku z bliską mu osobą czy też nie.

 

8. Czy gimnazja powinny zniknąć z   systemu polskiej edukacji?

 

Odp. Ciągłe zmiany w systemie edukacji na pewno nie wpłyną korzystnie na poziom kształcenia. Może lepiej pomyśleć jak udoskonalić system, zamiast co parę lat wszystko burzyć i budować od nowa.

 

9. W jakim wieku dzieci powinny rozpoczynać naukę szkolną?

 

Odp. Z mojego punktu widzenia problemem nie jest wiek dziecka, co raczej dopasowanie zajęć do jego wieku. Forma zajęć powinna być adekwatna do etapu rozwoju dziecka. Przykładem tego niedopasowania jest fakt, że obecnie coraz więcej zadań domowych jest zadawanych dla dzieci i rodziców. Jak sześciolatek nie umiejąc czytać ma się nauczyć wierszyka do szkoły? Szczególnie w przypadku małych dzieci ważna jest możliwość zapewnienia im odpowiedniej opieki w szkole w ramach zorganizowanych zajęć lub świetlicy, w czasie pozalekcyjnym. Jest to ważny temat, a zwłaszcza, gdy oboje rodzice pracują.

 

 

10. Czy  powinna być wprowadzona powszechna opłata audiowizualna?

 

Odp. Nie można zmuszać każdego obywatela do płacenia opłaty audiowizualnej, skoro nie każdy obywatel ogląda telewizję lub słucha radia.

48%
52%